Skip to main content

Odhodlaná země

Podle nedávno zveřejněných výsledkůjiž devátého ročníku The Global Food Security Index (GFSI) britského týdeníku The Economist se Česká republika umístila na pátém místě v žebříčku dostupnosti, kvality či bezpečnosti potravin.

Kromě toho se žebříček, který letos porovnával 113 zemí na základě souboru 59 unikátních ukazatelů, zaměřil také na přírodní zdroje, jejich stav či dopady a rizika spojená se změnou klimatu.

Právě stav přírodních zdrojů v České republice byl v indexu hodnocen velmi pozitivně. Zatímco podíl degradované půdy se ve světě pohybuje v průměru kolem 20 %, u nás je to pouze 6 % půdy, která je degradovaná, např. erodovaná nebo kontaminovaná.

Nadprůměrně byla hodnocena také rozmanitost místních pokrmů. Mezi další silné stránky (tj. ukazatele, ve kterých Česká republika získala více než 75 bodů) patřilo např. velmi nízké procento lidí žijících pod hranicí chudoby, pokrok v zemědělství včetně investic do výzkumu a vývoje nebo dostupnost finančních zdrojů a služeb pro zemědělce.

Před Českou republikou, která dosáhla 78,6 bodu, se umístily čtyři evropské země: Finsko (85,3 bodu), Irsko (83,8 bodu), Nizozemsko (79,9 bodu) a Rakousko (79,4 bodu).

“Vítejte” a “Přestaňte plýtvat jídlem!” jsou dvě věty, které vítají návštěvníky facebookové stránky Sdílení jídla Praha / Food Sharing Prague. Tato komunitní skupina, která funguje již více než tři roky, poskytuje lidem platformu, na které mohou zdarma sdílet jídlo s ostatními Pražany. Využití skupiny je snadné. Noví uživatelé jednoduše vytvoří žádost a po jejím přijetí mohou začít sdílet.

Projekt měl poněkud nepravděpodobný začátek na festivalu Edinburgh Fringe v roce 2017, kde v té době pracovala zakladatelka skupiny Barbora Hladíková. Na konci festivalu dostala příkaz vyhodit velké množství přebytečného jídla. Barbora se zdráhala vyhodit dobré jídlo, které bylo ještě poživatelné, a tak si ho vzala domů a inzerovala ho na Facebooku.

Veřejná politika pokračuje

Podle plánů ministerstva zemědělství na rozvoj ekologického zemědělství by se měl podíl biopotravin a nápojů v České republice do roku 2027 zvýšit na 4 % celkové spotřeby. Hlavní strategií je podle ministerstva usnadnit ekologickým farmám přístup na trh a také zvýšit osvětu spotřebitelů.

Podle Zprávy MZe o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2019 vzrostl evropský trh s biopotravinami v loňském roce o více než 8 % a dosáhl 45 miliard eur (1,17 bilionu Kč). Největší podíl biopotravin mělo Dánsko (12,1 %), následovalo Švýcarsko (10,4 %) a Rakousko (9,3 %), podíl biopotravin spotřebovaných v ČR se loni zvýšil na 1,52 % celkové spotřeby. To je však stále méně než 3% cíl, který si od roku 2016 stanovilo Ministerstvo zemědělství.

Podle ministerstva by do roku 2027 měla zemědělská půda tvořit 22 procent celkové výměry, čímž by se navázalo na evropský přístup, který požaduje, aby do roku 2030 bylo zemědělství věnováno 25 procent plochy půdy. Česká republika je nyní na sedmém místě v Evropě a mezi prvními dvaceti zeměmi světa, pokud jde o rozlohu půdy pro ekologické zemědělství.

Trh s biopotravinami v České republice dosáhl v roce 2019 tržeb ve výši přibližně 8,26 miliardy Kč. kč (oproti přibližně 7,02 mld. Kč v roce 2018). Maloobchodní obrat činil 3,85 miliardy Kč, veřejné stravování 301 milionů Kč a přímý prodej, například z farem, se na celkové spotřebě biopotravin podílel 302 miliony Kč. Tržby z elektronického obchodu činily 801 milionů Kč. Biopotraviny se nyní podílejí na celkové spotřebě potravin a nápojů 1,52 %, přičemž průměrná roční spotřeba na obyvatele činí 492 Kč (v roce 2018 to bylo 416 Kč). Stoupl i vývoz biopotravin, který v roce 2019 dosáhl zhruba 3 miliard Kč (z 2,59 miliardy Kč v roce 2018).

Čeští úředníci bojují za bezpečnost potravin

Evropská komise vydala České republice další varování za nedodržování požadavků úřední kontroly.

V rámci evropského řízení pro porušení povinnosti obdržela země druhé odůvodněné stanovisko. Pokud některá země EU neprovádí právní předpisy EU, může proti ní Komise podniknout právní kroky.

Po výzvě k doplnění informací a před postoupením věci Soudnímu dvoru Evropské unie je dalším krokem v řízení odůvodněné stanovisko. V lednu 2019 obdržela Česká republika v této věci oficiální výzvu a v červenci 2019 bylo vydáno odůvodněné stanovisko.

Pravidla EU byla porušena.

Česká republika vyžaduje předběžnou notifikaci dovozu potravin pravidelně. Nutnost hlásit příchod zboží z jiného členského státu by podle Komise neměla být systematická a měla by se omezit na to, co je nezbytně nutné pro organizaci úředních kontrol.

Čeští úředníci se rozhodli provádět hodnocení rizik a případné úřední kontroly zaměřené na konkrétní potraviny pocházející z jiného členského státu pokaždé, když takové zboží vstoupí do země. Výrobek ani stát nejsou v oznámení uvedeny.

Úřady přijaly vnitrostátní právní předpisy, podle nichž musí provozovatelé hlásit příchod určitých potravin na místo určení nejméně 24 hodin předem.

Podle Komise Česká republika porušuje právní předpisy EU týkající se úředních kontrol “soustavně a systematicky”.

Země EU má dva měsíce na to, aby provedla doporučení doplňujícího odůvodněného stanoviska, jinak Komise pošle případ k Soudnímu dvoru EU.

Poté, co české úřady v lednu uzavřely 21 provozoven, doporučily podnikům, aby věnovaly větší pozornost údržbě a hygieně.

Bylo to nejvíce uzavřených provozoven v jednom měsíci za posledních pět let. Nejčastějším důvodem uzavření provozoven v roce 2022 bylo nezabránění výskytu škůdců, zejména potkanů. Při kontrolách prodejen byl zjištěn myší trus, potraviny poškozené myšmi a v některých případech i mrtvé nebo živé myši.

Státní veterinární správa (SVS) mezitím asistovala u nálezu více než 300 kg neidentifikovaných živočišných produktů v jedné prodejně v pražské tržnici.

Bylo objeveno více než 100 kg kuřecího masa bez identifikace a dokladu o původu. Stejný problém poškodil 75 kg výrobků z hovězího masa na místě. Dalších 80 kg rybích výrobků bylo objeveno v neoznačeném mrazicím boxu.

Inflace ovlivňuje českou ekonomiku

V České republice rostou v posledních třech měsících spotřebitelské ceny extrémně rychle. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu se inflace v září zvýšila o 4,9 procenta. Podle ČTK někteří výrobci potravin zvažují zdražení až o desetinu.

Zářijový nárůst byl nejvyšší od roku 2008 a byl zhruba o 1,7 procentního bodu vyšší, než předpokládala Česká národní banka. Podle ČSÚ měly na růst cen největší vliv vyšší náklady na bydlení a dopravu. Česká národní banka byla v důsledku toho nucena minulý měsíc zvýšit úrokové sazby o 0,75 %.

Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance, pro Seznam Zprávy uvedl, že inflace by mohla do konce roku mírně dosáhnout 6 %, přičemž jako faktor uvedl růst cen energií, zejména plynu. Ostatní ekonomové byli naopak ve svých předpovědích o něco konzervativnější.

Obecně analytici oslovení Seznam Zprávy předpovídali, že inflace dosáhne svého vrcholu na počátku roku 2022, poté začne klesat.

Tento jev bude mít pravděpodobně dopad na ceny potravin. Podle mluvčího společnosti Karla Hanzelky zaznamenal Agrofert, největší zemědělský producent v zemi, výrazný nárůst cen obalů, fólií, plastů, pšenice a potravinářských olejů. Předpověděl, že Agrofert bude nucen zvýšit ceny svých výrobků, ale odmítl to upřesnit. Podle zástupce Agrofertu se o zvýšení cen bude nejdříve jednat s velkoobchodníky.

Mezitím Choceňská mlékárna, výrobce mléka, očekává, že bude muset v příštím roce zvýšit ceny. Podle ředitele společnosti Pavla Marka by zvýšení nemělo přesáhnout 10 %, ale budoucí marže supermarketů mohou konečnou cenu placenou spotřebiteli ještě zvýšit. Vysvětlil to růstem cen surovin, plastů, papíru, hliníkových obalů a dopravy.

Dopady “válečné inflace” se konečně projevují i v české ekonomice.Údaje o inflaci za březen, které dnes zveřejnil Český statistický úřad, jsou prvními takovými údaji, které zohledňují první ekonomické dopady války na Ukrajině; a není to příjemné čtení.

V březnu činila meziroční míra inflace v Česku 12,7 procenta. Při porovnání březnových spotřebitelských cen s cenami v předchozím měsíci se životní náklady meziměsíčně zvýšily o 1,7 procenta.

Analytici v reakci na nové údaje zazněli pochmurně a naznačili, že inflace se bude v příštích měsících dále zhoršovat a v letošním roce by mohla překročit 15 procent.

Ceny mouky se meziročně zvýšily o 30,3 %. U chleba a obilovin došlo od února k jednoprocentnímu nárůstu cen, přičemž je možné, že dojde k prudšímu zdražení, protože se začnou projevovat důsledky války na Ukrajině, přezdívané “chlebodárce Evropy”.

Stále dražší jsou také mléčné výrobky. V meziročním srovnání je polotučné mléko UHT dražší o 20,1 %, brambory o 21,4 % a máslo až o 31,9 %.

Za mnohými z těchto nárůstů cen stojí inflace v energetice a v oblasti pohonných hmot. Vyšší ceny paliv a energií způsobují vyšší režijní náklady zemědělských podniků, což znamená vyšší náklady na konečné produkty.

Mezi další pozoruhodné meziměsíční zvýšení cen potravin patřilo ovoce (2,1 %), oleje a tuky (2,8 %), sýry a tvaroh (1,3 %). Naopak zelenina se trendu zvyšování cen vzepřela a její průměrná cena se oproti únoru snížila o 1,4 procenta.

Bibliografie:

Benedetta Pisani, ” Ministerstvo zemědělství chce, aby spotřeba biopotravin do roku 2027 vzrostla na 4 %”, BRNO Daily, 10. května 2021. https://brnodaily.com/2021/05/10/news/ministry-of-agriculture-wants-consumption-of-organic-food-to-rise-to-4-by-2027/

Joe Whitworth, “EU Comission warns Czech Republic about official food control rules”, Food Safety News, 8. října 2021. https://www.foodsafetynews.com/2021/10/eu-commission-warns-czech-republic-about-official-food-control-rules/

Marcus Bradshaw, “Pražská online komunita věnující se sdílení potravin chce zastavit plýtvání a šířit lásku”, Expats Cz, 27. ledna 2021. https://www.expats.cz/czech-news/article/food-sharing-in-prague

News Desk, “Czech officials urge industry to focus on pest control”, Food Safety News, 23. března 2022. https://www.foodsafetynews.com/2022/03/czech-officials-urge-industry-to-focus-on-pest-control/

Prague Morning, “Česko se může pochlubit jedněmi z nejbezpečnějších a nejkvalitnějších potravin na světě”, Prague Morning, 21. října 2021. https://www.praguemorning.cz/czech-republic-boasts-some-of-safest-and-best-quality-food-in-world/

Tom McEnchroe, “Česko zažívá prudký nárůst inflace, očekává se zdražení potravin”, Radio Prague International, 10. prosince 2021. https://english.radio.cz/czechia-experiencing-sharp-rise-inflation-prices-food-expected-rise-8731025

William Nattrass, “Tyto základní produkty zvyšují životní náklady v Česku”, Expats Cz, 11. dubna 2022. https://www.expats.cz/czech-news/article/as-war-inflation-bites-which-everyday-items-are-getting-pricier

×