Skip to main content

B. Fabrègue a Léo Portal, členové správní rady Blue Europe, byl publikován na Bukurešťské univerzitě v časopise Smart Cities and Regional Development (SCRD ), 6(2)

Článek naleznete pod následujícím odkazem . https://scrd.eu/index.php/scrd/article/view/128

Abstrakt
“V posledních letech se mezinárodní organizace, jako je OECD nebo EU, snaží prosadit, aby chytrá města přijala inkluzi jako jeden ze svých základních pilířů. To vyvolává otázku nově diskutovaného konceptu: participativních (neboli účastnických) chytrých měst. Přesněji řečeno, nastoluje otázku, zda je takové nastavení či program proveditelný , a jak lze pasivní účastníky přeměnit v aktivní stakeholdery. Cílem tohoto článku je proto prozkoumat, zda participativní chytrá města v roce 2021 existují a co je hnací silou jejich úspěchu. Za účelem zodpovězení výzkumné otázky má tento článek v úmyslu posoudit úroveň participace občanů ve vzorku vybraných chytrých měst. Na základě stávajících poznatků, rámce uvádějícího nejběžnější postupy participace občanů a s pomocí případového designu jednotlivých vybraných měst zjišťujeme, jak jsou participativní chytrá města realizovatelná a zda existují institucionální a politické charakteristiky, kterými se liší od chytrých měst, která participativní procesy postrádají. Zjišťujeme, že institucionální determinanty jsou klíčové pro města, která jsou ochotna vytvořit participativní platformy zapojující občany do procesů řízení města. Článek dochází k závěru, že pokud chtějí chytrá města následovat doporučení mezinárodních organizací, aby se města stala inkluzivnějšími a participativnějšími, je třeba provést institucionální reformy. “

https://www.researchgate.net/publication/360385448_Establishing_Participative_Smart_Cities_Theory_and_Practice
×