Skip to main content

Rozhovor vedli Jan Normann a Andrea Bogoni.

V lednu 2023 zveřejnil časopis Blue Europe článek s názvem “Role Polska v myšlence Intermarium “, jehož autorem je Henrique Horta[1] a který pojednává o roli Polska v koncepci Intermarium, jež si představuje integraci zemí střední a východní Evropy (SVE) mezi Baltským, Černým a Středozemním mořem jako protiváhu ruského a západoevropského vlivu. Tato myšlenka, historicky zakořeněná ve snahách vůdců, jako byl Józef Piłsudski, se v průběhu času vyvíjela a získala novou aktuálnost kvůli moderním bezpečnostním obavám. Iniciativa Intermarium usiluje o podporu regionální spolupráce a stability a staví Polsko do ústřední role v této strategii s cílem posílit kolektivní obranu a nezávislost na větších mocnostech.

Z hlediska mezinárodních vztahů je tato koncepce klíčová, protože zdůrazňuje strategické úsilí Polska o vytvoření regionální koalice, která by mohla změnit mocenskou dynamiku v Evropě, zejména v reakci na ruský expanzionismus a výzvy spojené s integrací do Evropské unie. Současná koncepce Intermarium může ve skutečnosti posílit integraci EU tím, že podpoří regionální spolupráci a solidaritu mezi zeměmi střední a východní Evropy. Tím, že se Intermarium zaměřuje na společné zájmy, jako je bezpečnost, rozvoj infrastruktury a energetická nezávislost, je v souladu s širšími cíli EU. Podporuje politickou stabilitu a hospodářský růst v rámci EU, nikoliv proti němu. Tato regionální iniciativa může sloužit jako model pro hlubší východní integraci a poskytnout nové impulsy pro institucionální, sociální a hospodářské reformy, které rezonují se základními principy evropské jednoty.

V touze prozkoumat toto téma do větší hloubky a ukázat další aspekty tématu jsme se rozhodli kontaktovat jednoho z odborníků na koncept Intermarium, profesora Wojciecha Gizického(ORCID, ResearchGate). Wojciech je profesorem na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu a proděkanem Fakulty sociálních věd. Sociolog se specializuje na mezinárodní bezpečnost a visegrádskou spolupráci (V4), je také autorem řady knih a článků, přednáší a vystupuje v Polsku i v zahraničí. Kromě toho byl polským zástupcem v expertní skupině během českého předsednictví V4 (2016). Následují otázky a odpovědi.

Jaké historické faktory vedly k tomu, že se Polsko stalo lídrem Mezimoří?

Projekt Intermarium ve své genezi odkazuje na koncepci Intermarium Jozefa Pilsudského z počátku 20. století. Současný rozměr projektu je však mnohem více orientován na reálné geopolitické cíle, kterých má být dosaženo. Ty jsou jednak politické (čemuž se bohužel mezivládní diskurz z nepochopitelných důvodů snaží vyhnout) a jednak se týkají upevnění subjektivity střední Evropy, jejího postavení v rámci NATO a EU. Polsko je demograficky i geograficky největší zemí regionu. Má bohaté integrační tradice, mimo jiné z období Lublinské unie, první a druhé republiky.

Jakým výzvám čelí Polsko při podpoře soudržnosti a spolupráce mezi zeměmi Mezimoří?

Výzvou je určitě přesvědčit ostatní středoevropské partnery a zejména EU o vynalézavosti této spolupráce. Intermarium nesoutěží s EU. Má v jejím rámci dávat nové integrační podněty, navrhovat institucionální, sociální a hospodářské reformy, které přímo navazují na počátky evropské integrace navržené otci zakladateli. Polsko a další země regionu, zejména Česká republika a Maďarsko, již nejsou “novými státy” v integrující se Evropě. Mají staletou státnost a tradice. V roce 1999 se staly součástí NATO. Všechny spolu se Slovenskem vytvořily a úspěšně realizují integrační projekt v rámci V4.

Když se podíváme do budoucnosti, jaký je předpokládaný dopad Intermarium na význam Polska v evropské a světové politice?

Vliv Intermaria na význam Polska vyplývá ze skutečnosti, že tato iniciativa vznikla na jeho popud (společně s Chorvatskem). Polsko je vnímáno jako vůdčí země ve střední Evropě. Má značný geopolitický význam díky své poloze mezi Německem a Ruskem. To určuje význam Intermarium. To je důležité zejména v souvislosti s imperiálními plány Ruska, včetně brutální války na Ukrajině. Polsko je navíc významným příkladem úspěšného vícerozměrného rozvoje bez závislosti na Německu. Totéž platí a může nadále platit i pro ostatní země v regionu. Podmínkou je však úspěšná spolupráce a “nezaleknutí se” příležitostí, které současná doba a jejich aktivity střední Evropě nabízejí.

Jak strategická pozice Polska v rámci Intermarium ovlivňuje jeho zahraniční politiku a obranné strategie?

Intermarium se po roce 2015 stalo hlavní oblastí polských aktivit. Dalším posilujícím prvkem je příznivost iniciativy ze strany USA. To je patrné zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině. Polsko je klíčovou zemí v kontextu pomoci válečným uprchlíkům a v důležitosti strategie logistické pomoci bojující Ukrajině. Je důležité, aby takové směřování bezpečnostní a obranné politiky pokračovalo bez ohledu na možné politické a volební změny. To je základní bod polského raison d’état.

Jaké jsou hlavní ekonomické a politické výhody pro Polsko v rámci Intermarium?

Myšlenka Intermarium je pro Polsko výhodná vzhledem k jeho geopolitice a možnosti spolupráce již 13 zemí v regionu (včetně Řecka). Dává Polsku skutečné páky v EU a NATO (zde mimo jiné více prostřednictvím projektu B9). Demografický potenciál Mezimoří je hodně přes 112 milionů lidí. Geografická oblast zahrnuje země v severojižním uspořádání, což je důležité zejména z hlediska prolomení stereotypu založeného na nealternativním charakteru spolupráce mezi Východem a Západem, který převládá mj. v Německu.

Klíčový význam mají infrastrukturní projekty, mimo jiné silnice Via Carpatia a Rail Baltica. Kromě toho je nezbytně nutné rozvíjet kybernetickou spolupráci, mimo jiné proti propagandě, ruským dezinformacím v regionu. Absolutní prioritou je posílení spolupráce v oblasti energetiky, čímž se země Mezimoří stanou nezávislými na Rusku. Kulturní blízkost, tradice a identita regionu podporuje blízkost společností, včetně cestovního ruchu a poznávání kulturních a environmentálních hodnot v bezpečném prostoru střední Evropy.

Odkazy

  1. Horta, H. (leden 2023), “Role Polska v myšlence Intermarium” Modrá Evropa. Dostupné na: https://www.blue-europe.eu/analysis-en/full-reports/polands-role-in-the-intermarium-idea/ ↑
×