Skip to main content
Tag

Ekonomika

Obecný význam ekonomie je pečlivé hospodaření se zdroji, jako jsou peníze a materiály, aby se jimi neplýtvalo, ale známější je odkaz na systém výroby, distribuce a spotřeby zboží a služeb.
Slovo hospodářství pochází z řeckého oikonomos, “správce domácnosti”, od oikos, “dům”. Nejstarší význam přídavného jména ekonomický a podstatného jména ekonomika byl rovněž v souvislosti se správou domácnosti. Nejstarší zmínka o národním hospodářství se objevila v díle Leviathan Thomase Hobbese, významném díle v dějinách politické ekonomie.

×