PL- Analysis

free movement, europe, romania, bulgaria, schengen, fundamental rights,,

16 maj: Strefa Schengen oraz przystąpienie Rumunii, Bułgarii i Chorwacji

Koncepcja swobodnego przemieszczania się pomiędzy krajami europejskimi jest dość stara, sięga aż do średniowiecza. Natomiast w czasach współczesnych pojęcie to jest dyskutowane od czasu, gdy Europa stanęła w obliczu zniszczeń w wyniku II wojny światowej. Jednak konkretne działania w tym kierunku podjęto dopiero w latach osiemdziesiątych, kiedy Europa pogrążona była w niekończącym się sporze między dwoma przeciwstawnymi frakcjami: jedną, która popierała ideę wolnej Europy bez kontroli na granicach wewnętrznych między krajami, i drugą, która była temu zdecydowanie przeciwna.

protests belarus crisis 2020

22 sie: Kryzys na Białorusi w 2020 r. – (I)

Kryzys na Białorusi zmiótł wiadomości w ostatnim tygodniu. Kryzys ten ma miejsce w napiętym kontekście społecznym, gospodarczym i międzynarodowym. Proponujemy, aby analizować go we wszystkich tych wymiarach i regularnie go śledzić. Szczególnie ten artykuł, pierwszy z serii, ma na celu oświecenie naszych czytelników na temat sytuacji tego mało znanego kraju Europy Wschodniej w Europie Zachodniej.