Krótkie analizy

free movement, europe, romania, bulgaria, schengen, fundamental rights,,

16 maj: Strefa Schengen oraz przystąpienie Rumunii, Bułgarii i Chorwacji

Koncepcja swobodnego przemieszczania się pomiędzy krajami europejskimi jest dość stara, sięga aż do średniowiecza. Natomiast w czasach współczesnych pojęcie to jest dyskutowane od czasu, gdy Europa stanęła w obliczu zniszczeń w wyniku II wojny światowej. Jednak konkretne działania w tym kierunku podjęto dopiero w latach osiemdziesiątych, kiedy Europa pogrążona była w niekończącym się sporze między dwoma przeciwstawnymi frakcjami: jedną, która popierała ideę wolnej Europy bez kontroli na granicach wewnętrznych między krajami, i drugą, która była temu zdecydowanie przeciwna.