Skip to main content

B. Fabrègue, członek zarządu Blue Europe, zostały opublikowane w Larcier Revue du Droit de l’Union Européenne , numer 2022/2, z referatem na temat relacji między Crowdfundingiem a uproszczeniem prawa przez UE.

Czasopismo można znaleźć pod tym linkiem : TUTAJ
Streszczenie numeru można znaleźć pod poniższym linkiem: TUTAJAbstrakt
” […]Rozporządzenie o crowdfundingu (2020/1503 ) rozbija regulacje krajowe, tworząc system niezwykle korzystny dla inwestorów i płynności rynku. Nie zintegrowany z systemem finansowym, a jednocześnie naśladujący niektóre środki tego ostatniego, nowy europejski crowdfunding wprowadza środki proporcjonalne do stawek. Wybór “niespecjalności”, stworzenie silosu prawnego i wyjście z reżimu bankowego i finansowego. Poprzez studium prawno-porównawcze z opcjami wybranymi przez szwajcarskich i europejskich ustawodawców w dziedzinie crowdfundingu, to krótkie opracowanie ma na celu zwrócenie uwagi na to, gdzie znajduje się ten specyficzny reżim. “

×