Skip to main content

Zrównoważony rozwój i rentowność są zbyt często uważane za niekompatybilne, zwłaszcza w sektorze takim jak turystyka. W ostatnich latach Chorwacja zdecydowanie postawiła na to, aby uczynić z nich dwie strony tej samej monety, pomimo walki z pandemią i rosnącą inflacją. W 2021 roku Chorwacja zajęła miejsce w globalnym rankingu[1] dotyczącym zrównoważonej turystyki redagowanym przez Euromonitor International.

Chorwacja jest jednym z trzech narodów o największym skumulowanym odsetku utraty PKB z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych, według analizy EEA[2]. Tym samym uznała konieczność przyjęcia strategicznego podejścia do adaptacji do zmian klimatu i stworzenia nowatorskich rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju. W wyniku tego zrozumienia Chorwacja stworzyła swój pierwszy plan adaptacji do zmian klimatu.

croatia, tourism policies, sustainable tourism, central europe,

Kraj ten nadaje priorytet ochronie środowiska[3] w celu zapewnienia długoterminowego zrównoważonego wzrostu, ponieważ zrównoważona turystyka jest niezbędna. Rząd chorwacki skoncentrował się na regulacji sektora morskiego w celu utrzymania najwyższych wymogów w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa morskiego ze względu na to, że w ostatnich latach turystyka morska stała się szybko rozwijającą się branżą. Innym celem strategicznym jest zapewnienie, że infrastruktura morska, transport i domena są bezpieczne i zrównoważone środowiskowo. W celu zmniejszenia emisji z transportu morskiego, Chorwacja zamierza również przejść na stosowanie paliw alternatywnych w połączeniach transportowych z wyspami.

Nowy organizm krajowy

Krajowa Rada Zrównoważonego Rozwoju (NCSD) została powołana przez chorwacki rząd w styczniu 2018 r. w celu monitorowania, oceny i koordynacji wdrażania SDGs. Rok później Chorwacja złożyła swój pierwszy VNR[4] (Voluntary National Review) do ONZ, nakreślając, jak chorwacki establishment zamierza wdrożyć Agendę 2030 w swoim kraju.

Następnie utworzono system informacyjny dla strategicznego planowania i zarządzania rozwojem, którego celem jest pełna integracja elektronicznego zbierania i przechowywania danych statystycznych i finansowych niezbędnych do monitorowania i raportowania realizacji dokumentów planowania strategicznego na wszystkich trzech poziomach krajowych, co obejmuje monitorowanie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Portal internetowy Państwowego Urzędu Statystycznego został opracowany z myślą o platformie wiedzy ONZ na temat zrównoważonego rozwoju w celu informowania społeczeństwa o ustaleniach i aktualnym stanie realizacji głównych wskaźników zrównoważonego rozwoju.

Jeśli chodzi o turystykę, Chorwackie Obserwatorium Zrównoważonej Turystyki[5] zostało założone i prowadzone przez Instytut Turystyki w Zagrzebiu, który prowadzi platformę mającą na celu budowanie świadomości obywateli na temat projektów podejmowanych przez tę organizację we współpracy z rządem chorwackim i instytucjami UE [6].

Jednym z najbardziej udanych jest projekt DestiMED PLUS[7], finansowany z programu Interreg Mediterranean[8] i skupiający 12 partnerów: Region Lazio (partner wiodący), Region Katalonii, Instytut Turystyki, Fundacja Uniwersytetu BLAMES, Agencja Rozwoju Regionu Południowego Morza Egejskiego; WWF Mediterranean, Agencja Turystyczna Korsyki, Region Sardynii, IUCN, Region Krety, Konferencja Peryferyjnych Regionów Morskich Europy oraz Regionalne Ministerstwo Środowiska Andaluzji.

Program ten jest opisywany jako etap zaawansowania zintegrowanego planowania turystyki nadmorskiej. DestiMED PLUS wdraża kompleksowe polityki, które łączą turystykę i ochronę przyrody dzięki współpracy lokalnych decydentów. Jak stwierdza w swojej misji, aby ekoturystyka mogła się rozwijać, należy wzmocnić struktury zarządzania i ramy prawne w całym regionie śródziemnomorskim. Celem projektu, który bazuje na osiągnięciach MEET[9] i DestiMED, jest pomoc regionowi śródziemnomorskiemu w poprawie warunków dla ekoturystyki na jego obszarach chronionych. Wiąże się to ze wzmocnieniem międzysektorowych polityk lokalnych i regionalnych, oferowaniem technik zintegrowanego planowania oraz wyposażeniem interesariuszy w skuteczne narzędzia zarządzania, pomiaru i promocji.

Wysiłki propagowane przez chorwacki establishment w latach przed pandemią doprowadziły kraj do bardziej odpornego stanu wobec trudności egzogenicznych. Jest to klucz odsłaniający, jak dobrze Chorwacja poradziła sobie z pandemią i osiągnęła nadzwyczajny wzrost, generując w miesiącach letnich 2021 roku większe przychody od turystów zagranicznych niż kiedykolwiek w przeszłości, co potwierdziło Ministerstwo Turystyki pod koniec tego samego roku[10].

Niektóre dane Chorwackiego Banku Narodowego

Według Chorwackiego Banku Narodowego (CNB), przychody od turystów zagranicznych wyniosły 6 miliardów i 775 milionów euro w trzecim kwartale 2021 roku, podczas letnich miesięcy lipca, sierpnia i września. Oznacza to wzrost o 100% w stosunku do przychodów uzyskanych w tym samym okresie w 2020 roku, czyli o 3 mld i 386 mln euro więcej. Sprzedaż wzrosła o 2 procent, czyli o 148 mln euro więcej, niż w trzecim kwartale 2019 roku, który był rekordowym rokiem dla chorwackiej turystyki. W trzecim kwartale 2019 roku uzyskano 6 miliardów i 627 milionów euro przychodów.

“Gratulujemy wszystkim pracownikom turystyki i całemu sektorowi wspaniałego roku turystycznego. Nie tylko jesteśmy blisko 2019 roku pod względem przychodów w tym roku turystycznym, ale także osiągnęliśmy najlepsze jak dotąd wyniki w miesiącach letnich. Mianowicie, z prawie 6,8 mld euro przychodów od turystów zagranicznych, to lato jest jak dotąd najbardziej udanym latem turystycznym w Chorwacji i wszyscy możemy być z tego dumni. W ciągu 2021 roku Chorwacja zbudowała wizerunek bezpiecznej destynacji i musimy nadal nad tym pracować.”- Minister Turystyki i Sportu Nikolina Brnjac

Narodowy Plan Odnowy i Odporności 2021-2026 doskonale wpisuje się w cel, jakim jest bardziej odporne i zrównoważone podejście do turystyki. Reforma jest wdrażana przez Ministerstwo Turystyki i Sportu we współpracy z wyżej wymienionym Instytutem Turystyki.

Zgodnie z zamierzonym zakresem reformy, Ministerstwo Turystyki i Sportu Republiki Chorwacji, Ministerstwo Nauki i Edukacji oraz Instytut Turystyki podpisały trójstronne “Porozumienie o partnerstwie” w realizacji działań w ramach reformy przewidzianej w Narodowym Planie Odbudowy i Odporności (22 kwietnia 2022 r.). Porozumienie to zakłada stworzenie Systemu Rachunków Satelitarnych Zrównoważonej Turystyki do 2022 roku, a program Unii Europejskiej NextGenerationEU finansuje to przedsięwzięcie.

Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że ponad 70% inwestycji chorwackiego Recovery and Resilience Plan ma zostać uruchomionych przed końcem 2022 roku[11], można założyć, że w kolejnych miesiącach i w całym 2023 roku kraj doświadczy znacznego skoku wzrostu.

Jeśli można to wszystko podsumować jednym zdaniem, to “the best is yet to come for Croatian sustainable tourism”.

croatia, tourism policies, sustainable tourism, central europe

Dla przykładu można wziąć pod uwagę “turystyczną mekkę Chorwacji”, miasto Dubrownik z imponującymi średniowiecznymi murami: pierwszy typowy sezon turystyczny po dwóch, które zostały zdominowane przez epidemię koronawirusa, przyniósł jak dotąd dobre rezultaty i można go uznać za powrót do normalności[12].

Towarzystwo Przyjaciół Dubrownickich Starożytności skupia się raczej na zrównoważonej turystyce niż na statystykach i rekordach. Mimo to są oni bardzo zadowoleni z dotychczasowego sezonu, zwłaszcza biorąc pod uwagę pozytywne wyniki finansowe.

 1. Ranking Euromonitor International (https://www.euromonitor.com/article/europe-leads-euromonitor-internationals-sustainable-travel-index)
 2. Ekstremalne zjawiska klimatyczne w Europie: rosnące straty gospodarcze mogą prowadzić do większej rozbieżności w ratingach państw (https://www.scopegroup.com/dam/jcr:eb50a1cd-7bcd-46db-a2fe-80fa9b1d76da/Scope%20Ratings_Extreme%20climate%20events_2021%20Nov.pdf)
 3. Kostelac, M. M., 2017,Oświadczenie Pani Mai Markovcic Kostelac, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Morza, Transportu i Infrastruktury, podczas debaty ogólnej na temat Konferencji ONZ wspierającej realizację Celu 14 Zrównoważonego Rozwoju (https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24234croatia.pdf) ↑
 4. Dobrowolny krajowy przegląd realizacji Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (https://sdgs.un.org/sites/default/files/documents/23943CROATIA_UN_final.pdf) ↑
 5. Chorwackie Obserwatorium Zrównoważonej Turystyki (https://tourism4sdgs.org/initiatives/croatian-sustainable-tourism-observatory/)
 6. Institut za turizam (http://www.iztzg.hr) ↑
 7. Projekt DestiMED PLUS (https://destimed-plus.interreg-med.eu/) ↑
 8. Program Interreg Mediterranean (https://interreg-med.eu/) ↑
 9. Projekt MEET (https://www.meetnetwork.org/) ↑
 10. Oświadczenie złożone przez Ministerstwo Turystyki (https://mint.gov.hr/vijesti/najbolje-turisticko-ljeto-po-prihodima/22845) ↑
 11. Oświadczenie rządu w sprawie NRRP (https://planoporavka.gov.hr/vijesti/preko-70-investicija-iz-plana-oporavka-i-otpornosti-pokrece-se-tijekom-2022-godine/177)
 12. https://www.morski.hr/povratak-turista-na-dubrovacke-zidine/ ↑
×