Skip to main content

Z całkowitą powierzchnią 78 867 km2 i populacją 10,5 mln, Republika Czeska jest krajem śródlądowym w Europie Środkowej. Wśród krajów postkomunistycznych w Europie Wschodniej, kraj ten może poszczycić się jedną z najbardziej zaawansowanych, uprzemysłowionych i bogatych gospodarek (PKB per capita: 27 200 USD w 2012 roku).

Głównymi rynkami źródłowymi dla turystów międzynarodowych były Niemcy, Rosja, Włochy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Słowacja, na które przypadło 52% całkowitej liczby odwiedzających. Około 2,7% PKB i 232 tys. osób było zatrudnionych w branży turystycznej w 2011 r. (CZSO 2013). Wkład turystyki w PKB z czasem spada, mimo rosnącej wydajności. Po uwzględnieniu jej efektów pośrednich łączna wielkość wynosi 17,4 mld USD (8,4% PKB), a udział w zatrudnieniu 10,6%.

W ciągu ostatnich 20 lat wzrosło znaczenie turystyki jako zjawiska społecznego i gospodarczego w Republice Czeskiej. Liczne perspektywy dalszego rozwoju udostępniła gospodarka wolnorynkowa. Z drugiej strony, w najbardziej atrakcyjnych miejscach (takich jak Praga czy esk Krumlov) panuje tłok i przepełnienie.

Turystyka w Czechach – co zachęca ludzi do wyjazdu?

Czechy znane są z wielu ogrodów zoologicznych, parków wodnych, ośrodków badawczych, ośrodków rozrywkowych w stylu Dzikiego Zachodu (zwanych też miastami westernowymi) oraz wielu malutkich parków rozrywki, z których najbardziej znane są tzw. Dinoparki. Z drugiej strony istnieje szansa na dalszy wzrost i rozwój tych parków. W Czechach jest wiele terenów poprzemysłowych, które w przyszłości mogłyby zostać wykorzystane do budowy parków rozrywki, wspierając rozwój sektora rozrywkowego.

Ludzie, którzy szukają ucieczki od zgiełku miejskiego życia, coraz częściej udają się do regionów naturalnych. Geomorfologiczne, klimatyczne, hydrologiczne i biogeograficzne zmienne wpływają na potencjał przyrodniczy jako kluczowy czynnik lokalizacyjny dla działań rekreacyjnych. Potencjał rekreacyjny miejsc naturalnych jest odpowiedni dla rozwoju turystyki zdrowotnej, jak również dla zaspokojenia fizjologicznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych potrzeb ludzi. Większość atrakcji przyrodniczych w Republice Czeskiej jest w jakiś sposób chroniona. Turystów, rowerzystów i pieszych przyciągają parki narodowe, obszary chronionego krajobrazu i inne miejsca.

Turystyka w Republice Czeskiej – rozwijający się rynek

Liczba noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania wyniosła w 2016 roku łącznie 9,8 mln; było to o 8,5% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Klienci krajowi zwiększyli liczbę noclegów o 8,7%. Liczba noclegów nierezydentów poszła w górę o 8,3%. W hotelach odnotowano wzrost rok do roku o 9,8%, a w pensjonatach odnotowano wzrost nawet o 13,9%. W podziale regionalnym wzrost wykazano we wszystkich regionach. Największy sukces odnieśli przedsiębiorcy w regionie Vysocina, gdzie liczba udzielonych noclegów wzrosła o 19,6% rok do roku zarówno dzięki rezydentom (+18,6%), jak i nierezydentom (+25,0%). Dwucyfrowy wzrost odnotowały obiekty noclegowe w regionie karlowarskim, ołomunieckim, południowoczeskim i pardubickim.

3.do obiektów zakwaterowania zbiorowego w badanym okresie przyjechało 9 milionów gości, co stanowiło wzrost o 9,8 procent w stosunku do roku poprzedniego. Nierezydenci zwiększyli swoją liczbę o 10,3%, natomiast rezydenci o 9,0%. Hotele czterogwiazdkowe przyjęły najwięcej gości (1,5 mln), którzy się w nich zatrzymali. Był to wzrost o 12,0 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Hotele trzygwiazdkowe przyjęły 1,2 mln gości, co stanowiło wzrost o 9,0 proc. rok do roku. Pensjonaty odnotowały wzrost o 360 tys. wizyt, czyli o 15,5 proc. Regionalnie obłożenie wzrosło w całym regionie. Najlepiej wypadły Czechy Południowe i region Kralovehradecky (o 26,5 proc.) (o 19,7 proc.).

Liczba noclegów wzrosła o 5,4 procent, a całkowita liczba odwiedzających wzrosła w 2016 roku o 6,9 procent. Liczba turystów wzrosła zarówno dla podróżnych krajowych, jak i międzynarodowych (odpowiednio +7,0% i +6,7%). Dla obu grup odnotowano więcej noclegów niż w 2015 roku.

We wszystkich regionach Republiki Czeskiej liczba gości, jak również liczba noclegów, poszła w górę. Najlepszy wynik wykazał region Kralovehradecky (+13,2%), a w liczbie noclegów – region Ustecky (+10,6% noclegów).

Turystyka w Republice Czeskiej – Planowanie miast w celu zmniejszenia uzależnienia od samochodu

Podróżni nie będą mieli problemów z poruszaniem się po Republice Czeskiej dzięki solidnemu systemowi transportu publicznego, który zastąpił konieczność korzystania z samochodów. Ze względu na liczne opcje, w tym pociągi, metro, tramwaje, autobusy i taksówki, transport publiczny jest skuteczny i zazwyczaj preferowany w stosunku do samochodów.

Sugeruje się, że posiadanie samochodu jest kłopotliwe, zwłaszcza w dużych miastach, takich jak Praga. Jest to widoczne na przykładzie niezwykle rzadkich parkingów i sporadycznych włamań do samochodów. Ponadto formalności, przepisy i biurokracja sprawiają, że proces uzyskania czeskiego prawa jazdy jest długi i uciążliwy. Podczas gdy podróżni z niektórych krajów mogą używać swojego obecnego prawa jazdy lub wymienić je na lokalne, osoby z innych krajów muszą przejść przez trudny proces aplikacji i rygorystyczne testy, aby otrzymać lokalne prawo jazdy.

Wiele czeskich miast, w tym przede wszystkim Praga, posiada sieć tramwajową. W Pradze tramwaje są powszechnym środkiem transportu, ponieważ kursują bez przerwy, siedem dni w tygodniu. Stanowią one również szybki sposób przemieszczania się. W innych miastach godziny pracy są inne.

Największy i najbardziej ruchliwy dworzec kolejowy w Czechach znajduje się w Pradze i nazywa się Praha Hlavn nádra. Fakt, że stacja ta obsługuje połączenia dalekobieżne z wieloma pobliskimi krajami, w tym z Niemcami, Austrią, Węgrami i Polską, jest istotnym czynnikiem gwałtownego wzrostu liczby podróży międzynarodowych w czasie. W związku z tym wzrosła również turystyka krajowa, a w większości dużych miast kraju normą są połączenia regionalne.

Z drugiej strony, ponieważ w Republice Czeskiej istnieje obecnie tylko jeden system metra, nie poczyniono tam żadnych postępów. System metra musi zostać rozbudowany, ponieważ turyści, którzy chcą alternatywy dla jazdy samochodem, preferują go. Przyczyniłoby się to do rozwoju turystyki w całej Republice Czeskiej, a nie tylko w Pradze.

Chociaż zdarzają się wyjątki, wielu turystów będzie musiało przejść przez skomplikowany proces, aby móc legalnie prowadzić samochód w Republice Czeskiej. Osoby, które posiadają uprawnienia do prowadzenia pojazdów w UE, mogą nadal prowadzić pojazdy z aktywnym, ważnym prawem jazdy. Natomiast turyści spoza UE muszą uzyskać czeskie prawo jazdy, co jest uważane za długi i trudny proces, co zachęca turystów do korzystania z innych środków transportu.

Turystyka w Czechach – jak wpłynęła na gospodarkę?

W ostatnich latach turystyka w Czechach rosła stopniowo, ale stabilnie. W 2017 roku liczba osób zatrudnionych w turystyce wyniosła 238 800, czyli 4,5 procent wszystkich zatrudnionych, a jej wkład w PKB wyniósł 2,9 procent. W 2018 r. eksport podróży stanowił 24,5 proc. całego eksportu usług.

Według rachunku satelitarnego turystyki, naród gościł w 2018 roku szacunkowo 36,3 miliona turystów zagranicznych. Około 39,4 procent z nich było odwiedzających dziennych, a 60,6 procent to goście nocujący. W 2018 roku 10,6 mln zagranicznych gości zatrzymało się w kwaterach związanych z branżą turystyczną, co oznacza wzrost z 10,2 mln w 2017 r. (wzrost o 4,4 proc. ).

Dodatnie saldo płatności na rachunku podróży i turystyki w wysokości 1,3 mld EUR wynikało ze zwiększonych wpływów z turystyki międzynarodowej w wysokości 6,3 mld EUR w 2018 r. (wzrost o 1,6% w porównaniu z 2017 r.) oraz zwiększonych wydatków na podróże wyjazdowe obywateli Czech w wysokości 5,0 mld EUR (wzrost o 3,7%).

W 2018 roku miejscowi odbyli łącznie 82,6 mln podróży krajowych, z czego 36,9% obejmowało turystykę i nocleg. Po wzroście o 6,1 proc. w latach 2016-2017, liczba turystów krajowych spadła o 6,4 proc. w 2018 r. w porównaniu z 2017 r.

Bibliografia:

  1. Czechy i Słowacja: kwestie koncepcyjne w analizie ekonomicznej turystyki w okresie transformacji – Allan M. Williams i Vladimír Baláž – 1 grudnia 2000 r
  2. Special Interest Tourism in the Czech Republic: Wprowadzenie i przegląd – Markéta Novotná, Bohumil Frantál, Josef Kunc i Helena Kubíčková – Uniwersytet Masaryka
  3. Czechy, turystyka – Bohumil Frantál – Instytut Geoniki Czeskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Palackiego – luty 2016 r

Gwendal Combot