Skip to main content
Tag

Europa Środkowa

Europa Środkowa to obszar Europy pomiędzy Europą Zachodnią a Europą Wschodnią, oparty na wspólnej geografii, tożsamości historycznej, społecznej i kulturowej. Pojęcie “Europa Środkowa” pojawiło się w XIX wieku.

×