Skip to main content

Kryzys COVID19 miała negatywny wpływ na większość krajów pod względem wydajności gospodarczej i przemysłowej. Wydaje się jednak, że Polska dobrze sobie radziła. Według danych Eurostatu, jest ona jednym z dwóch krajów, które odnotowały wzrost produkcji przemysłowej we wrześniu.
W porównaniu do września 2019 r. produkcja przemysłowa w Unii Europejskiej spadła o 5,8%, a w strefie euro o 6,8%.
Spadek produkcji dotknął prawie wszystkie gospodarki UE – największe spadki we wrześniu zaobserwowano w Irlandii (-13,6%), Niemczech (-8,7%), Francji i Holandii (w obu przypadkach 6,1%). Tylko Polska i Portugalia zakończyły wrzesień z pozytywną dynamiką produkcji na poziomie odpowiednio 3,3% i 2,5%.

Ponadto, Kancelaria Premiera RP miała przyjemność ogłosić wczoraj (19 listopada), że Polska jest liderem również w rankingu wzrostu produkcji przemysłowej w UE w stosunku do 2015 r. z +24,9%, przed Cyprem (+21,3%) i Słowenią (+20,6%). Największe spadki produkcji zaobserwowano w Niemczech (-8,9), w Luksemburgu (-6,1%) i w Holandii (-2,9%).

hungary, industry, polska, Slovakia, Slovenia, Central Europe

×