Skip to main content
Tag

Industry 4.0

Úplné zprávy

Koncept průmyslu 4.0 a jeho výzvy

Hlavní principy průmyslu 4.0 Jak již bylo zmíněno v předchozích článcích - také se zaměřením na polský Průmysl 4.0 -, Průmysl 4.0 je založen na vzájemném propojení strojů v podniku díky digitalizaci. Tento koncept se opírá o čtyři principy: agilitu, analýzu dat, automatizaci a vzájemné propojení. Agilita Propojení výrobních prostředků…
Kompletní zprávy

Průmysl 4.0, Schumpeterova “kreativní destrukce” a COVID-19

Kreativní destrukce je ekonomický koncept, který v polovině 20. století vytvořil Joseph Schumpeter. Ve své knize "Kapitalismus, socialismus a demokracie" Schumpeter popisuje tento jev jako "proces průmyslové mutace, který neustále revolucionizuje ekonomickou strukturu zevnitř, nepřetržitě ničí starou a nepřetržitě vytváří novou" (Kapitalismus, socialismus a demokracie, s. 88,89). Toto pojetí předpokládá…
Analýza a výzkumÚplné zprávy

Implementace industrie 4.0

Inovace charakteristické pro průmysl 4.0 Umělá inteligence (AI) je proces napodobování lidské inteligence založený na vytváření a aplikaci algoritmů prováděných v dynamickém počítačovém prostředí. Jejím cílem je umožnit počítačům myslet a jednat jako lidé. Umělá inteligence je základním nástrojem pro Průmysl 4.0. Pomocí inteligentních softwarových řešení lze využít velké objemy…
Analýza regionu

Stav Průmyslu 4.0 v Polsku

Index digitální ekonomiky a společnosti v Polsku Existuje mnoho způsobů, jak kvantifikovat úroveň adaptace průmyslu dané země na Průmysl 4.0. S ohledem na skutečnost, že první podmínkou kompatibility každého odvětví s touto čtvrtou revolucí je digitalizace, je dobré prozkoumat úroveň digitalizace Polska a porovnat ji s ostatními zeměmi EU. Evropská…
Analýza a výzkumAnalýza regionu

Vybrané iniciativy polské vlády směřující k implementaci Průmyslu 4.0

Polská ekonomika stále výrazně zaostává za ostatními evropskými zeměmi, pokud jde o zavádění Průmyslu 4.0. Polská vláda si stále více uvědomuje zásadní význam modernizace svého průmyslu pro zajištění jeho ekonomické udržitelnosti. Mít konkurenceschopný průmysl je pro každou zemi nesmírně důležité z hlediska zahraničních investic, vytváření pracovních míst, a dokonce i…
×