Přehodnocení Evropy

KDO JSME

Blue Europe, Evropský think tank

Blue Europe je think tank a redakční projekt o vazbách mezi střední a západní Evropou.

Naší vizí je rozvíjet výměnu mezi Západem a Východem, zejména na průmyslové a technologické úrovni.

Naší vizí je rozvíjet výměnu mezi Západem a Východem, zejména na průmyslové a technologické úrovni. Za tímto účelem se náš tým skládá z různých odborníků, polytechniků, právníků a finančníků ze všech zúčastněných zemí. Jsme seskupeni kolem přesvědčení, že střední a východní Evropa se nakonec může stát novou hybnou silou Evropy.

Jsme přesvědčeni, že střední a východní Evropa bude hrát významnou roli v budoucnosti kontinentu.

Propojujeme, hodnotíme a usnadňujeme setkávání s osvědčenými postupy tím, že je propojujeme a prezentujeme v celém našem pracovním regionu. Zahajujeme procesy vytváření sítí a společného navrhování s místními aktéry pro udržitelný rozvoj území.

Cílem Blue Europe jako think tanku je :

  • poskytnout celkovou vizi současných geostrategických zájmů zemí střední a východní Evropy
  • usměrňovat průmyslové a politické subjekty v souvislosti s rostoucí hospodářskou a politickou mocí zemí střední a východní Evropy
  • podporovat výměny a spolupráci mezi zeměmi západní Evropy a zeměmi střední a východní Evropy na všech úrovních
  • popularizovat široké veřejnosti otázky zítřka

NAŠE INICIATIVY

Zahajujeme procesy vytváření sítí a společného navrhování s místními aktéry.

Propojujeme, hodnotíme a usnadňujeme setkávání osvědčených postupů tím, že je propojujeme a prezentujeme pro lepší místní rozvoj.

01

Přispíváme doporučeními pro veřejnou politiku.

Navrhujeme silné stránky našeho výzkumu a diskutujeme o nich s tvůrci politik, klíčovými zúčastněnými stranami a sociálními skupinami, abychom společně budovali znalosti.

02

Publikujeme inspirativní lidi.

To bude odpovědí na problémy zítřka.

03

Modrá Evropa chce díky potřebným zdrojům a možnostem provádět vědecký výzkum na vysoké úrovni, který má velký význam pro rozvoj, ukázat správný směr pro ekonomiku s lepší integrací, větší efektivitou a lepším rozdělením hospodářských zisků. Blue Europe propojuje své autory a širokou veřejnost prostřednictvím šíření originálních dokumentací, které jsou přímo přístupné na našich webových stránkách. Společnost Blue Europe, která byla založena na konci roku 2018, se stala důležitým hráčem v oblasti cirkulace a výměny myšlenek mezi východní a západní Evropou.

Classement Shanghai, evolution, fidesz, Hongrie, Orban, université

Každoroční soutěž Blue Europe

Blue Europe se jako think-tank zabývá právními, ekonomickými a politickými otázkami a chce co nejvíce rozšířit povědomí veřejnosti o evropských otázkách. Za tímto účelem rada každoročně vyhlašuje soutěž v psaní vědeckých článků.

Soutěž je otevřena všem studentům z EU a EHP a osobám, které nedávno ukončily studium. Vyzýváme absolventy, aby psali o svém oboru znalostí – na libovolné vědecké téma dle vlastního výběru. Doufáme, že se nám podaří objevit ty výjimečné studenty, kteří se nejen vyznají ve svém oboru, ale dokáží jej také efektivně zprostředkovat vědecké komunitě i široké veřejnosti. Původní články lze zasílat na libovolné téma z následujících: Právo, diplomatické vědy, ekonomie , ekonomie, veřejné politiky, správa věcí veřejných, politika, informační technologie, obchod, technologie, geopolitika, geografie, infrastruktura a historie (1) a musí se alespoň částečně týkat střední a východní Evropy (2).

Poslední vítěz (2021) : Andrea Bogoni from Italy