Skip to main content
Tag

Research & Development

Analýza a výzkumAnalýza regionu

Vybrané iniciativy polské vlády směřující k implementaci Průmyslu 4.0

Polská ekonomika stále výrazně zaostává za ostatními evropskými zeměmi, pokud jde o zavádění Průmyslu 4.0. Polská vláda si stále více uvědomuje zásadní význam modernizace svého průmyslu pro zajištění jeho ekonomické udržitelnosti. Mít konkurenceschopný průmysl je pro každou zemi nesmírně důležité z hlediska zahraničních investic, vytváření pracovních míst, a dokonce i…
×