Skip to main content
Tag

Polityka turystyczna

Polityka turystyczna jest głównym elementem strategii turystycznych. Zostały one zdefiniowane przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO) jako zorientowane na przyszłość wskaźniki inwestycji danego kraju w infrastrukturę turystyczną, marketing i budowanie marki, zarządzanie środowiskiem i ochronę kultury.