Skip to main content
Tag

Gospodarka

Ogólny sens ekonomii to ostrożne zarządzanie zasobami takimi jak pieniądze i materiały, tak aby ich nie marnować, ale bardziej znane odniesienie to system produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr i usług.
Słowo ekonomia wywodzi się z greckiego oikonomos, “kierownik gospodarstwa domowego”, od oikos, “dom”. Najwcześniejsze znaczenie przymiotnika ekonomiczny i rzeczownika ekonomia było również związane z zarządzaniem gospodarstwem domowym. Najwcześniejsza wzmianka o gospodarce narodu znajduje się w Lewiatanie Thomasa Hobbesa, ważnym dziele w historii ekonomii politycznej.

×