Skip to main content
Tag

Barevná revoluce

Barevná revoluce je termín používaný zhruba od roku 2004 světovými médii pro označení různých protirežimních protestních hnutí a doprovodných (pokusů nebo úspěšných) změn vlády, které se odehrály v postsovětské Eurasii na počátku 21. století, konkrétně v zemích bývalého Sovětského svazu, bývalé Jugoslávie a Čínské lidové republiky. Tento termín se šířeji používá i pro několik dalších revolucí v jiných zemích, včetně Blízkého východu, asijsko-pacifického regionu a Jižní Ameriky, které se datují od konce 80. let 20. století do roku 2020.

×