Skip to main content
Tag

Uhlí

Uhlí je hořlavá černá nebo hnědočerná sedimentární hornina, která se tvoří jako horninové vrstvy zvané uhelné sloje. Uhlí je tvořeno převážně uhlíkem s různým množstvím dalších prvků, zejména vodíku, síry, kyslíku a dusíku.