Skip to main content
All Posts By

B.F.G. Fabrègue

Kompletní zprávy

Znečištění na západním Balkáně (3. část): Evropské iniciativy

V této závěrečné třetí části budeme analyzovat evropské iniciativy, které byly zavedeny k řešení environmentálních problémů na západním Balkáně. Zejména projdeme finanční nástroje EU, prováděcí plány EU a nakonec evropskou územní spolupráci. Předchozí druhou část si můžete přečíst zde. Evropské finanční nástroje Mezi nástroje EU na posílení socioekonomické transformace v…
Kompletní zprávy

Znečištění na západním Balkáně (2. část): veřejné mínění

Část 1 najdete zde. Úvod V této druhé části týkající se problematiky životního prostředí na západním Balkáně stručně analyzujeme obecné vnímání této problematiky veřejností. Konkrétně budeme analyzovat a prezentovat údaje z Balkánského barometru veřejnosti za rok 2023. Balkánský barometr je každoroční průzkum veřejného mínění a podnikatelské důvěry v šesti zemích…
Kompletní zprávy

Znečištění na západním Balkáně (1. část): přehled

Znečištění, kvalita ovzduší a obecněji reakce na změnu klimatu představují výzvu pro stabilitu a bezpečnost balkánského regionu. Křehkost životního prostředí v regionu v kombinaci s kritickými socioekonomickými otázkami vyvolává obavy, že přechod k energetice na západním Balkáně nebude předem daný. Tváří v tvář tomuto scénáři byla v listopadu 2020 zahájena…
Analýza regionu

Přímé zahraniční investice v Srbsku: přehled

Navzdory ruské invazi na Ukrajinu překonal podle srbské národní banky rekordní objem přímých zahraničních investic (PZI) v roce 2022 očekávání centrálních bankéřů. Srbský prezident Aleksandar Vučić ocenil "velký úspěch v roce bojů na Ukrajině". Tím, že válka ukázala Vučičovy úzké vazby na Moskvu a jeho odmítnutí uzákonit sankce nebo bezletovou…
Kompletní zprávy

Turecko a východní Evropa: příležitost pro hospodářský rozvoj

Zahraničněpolitický program Turecka byl po desetiletí formován politickým uspořádáním studené války. Nepopiratelná orientace Turecka na Západ není dočasným jevem. Jedná se o tradici sahající až do 20. let 20. století, kdy Mustafa Kemal Atatürk, zakladatel Turecké republiky, zahájil tzv. westernizaci země a zavedl významné reformy založené na západoevropském modelu. Jako…
Prohlášení a události

Modrá Evropa 2022 “Robert Schuman” Soutěž v psaní se odkládá na pozdější dobu

Vážení čtenáři a milí soutěžící, organizační výbor se rozhodl posunout všechny termíny týkající se soutěže Blue Europe 2022 "Robert Schuman" Writing Contest, které zde byly dříve oznámeny, aby poskytl více času jak novým zájemcům, kteří se mohou přihlásit s originálními abstrakty, tak recenzentům, aby mohli účastníkům lépe navrhnout. Proto jsou…
Úplné zprávy

rok 2023 v maďarské ekonomice: obtížný rok? Výhledy v oblasti energetiky a vojenských výdajů

Při srovnání druhého čtvrtletí roku 2022 s předchozím čtvrtletím - podle Evropské komise - , se hrubý domácí produkt Maďarska zvýšil o 1,1 %. Indexy spotřebitelské důvěry se však zhoršily a měsíční údaje ukazují na pokles spotřeby, transakcí s bydlením, stavební činnosti a úvěrů. Očekává se, že vyšší inflace a…
×