Skip to main content

Niespełna dwa lata po dostaniu się do grona rozwiniętych gospodarek, Polska ponownie odniosła spektakularny sukces pomimo bardzo trudnego roku.
Siłę i odporność polskiej gospodarki można przypisać dużemu rynkowi wewnętrznemu, szybkim i dalekosiężnym reformom gospodarczym oraz ostrożnej polityce, której najważniejszym priorytetem jest spójna strategia UE, służąca jako ważna dyscyplina integracji politycznej i gospodarczej.
Dynamiczny krajobraz przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) korzystających z dużego rynku wewnętrznego i silnej przewagi konkurencyjnej w sąsiadujących krajach europejskich jest również ważnym źródłem wzrostu.
Jednakże, kluczem do tegorocznego sukcesu była bardzo wyważona odpowiedź Polski na Covid-19. W przeciwieństwie do przesadnych reakcji, które mogliśmy zaobserwować w niektórych krajach Europy Zachodniej, polski rząd był bardzo ostrożny, naśladując niemieckie lady, w jeszcze mniejszym stopniu, bez zamykania i zamykania obiektów codziennego użytku.
Mimo tego, że polska gospodarka będzie spowolniona, straty będą minimalne.

Według Standard&Poors , pandemia COVID-19 spowoduje, iż w 2020 r. polska gospodarka skurczy się tylko o 3,4 %. Agencja potwierdziła utrzymanie ratingu kredytowego Polski na niezmienionym poziomie A-/A-2 dla zobowiązań długo- i krótkoterminowych, odpowiednio w walucie obcej, oraz A/A-1 dla zobowiązań długo- i krótkoterminowych, odpowiednio w walucie lokalnej, ze stabilną perspektywą.

Blue Europe oficjalnie chwali tę umiarkowaną politykę, jako wysoce skuteczną i szanującą swobody indywidualne i gospodarcze.

×