Skip to main content
Monthly Archives

Prosinec 2022

Analýza regionu

Stav Průmyslu 4.0 v Polsku

Index digitální ekonomiky a společnosti v Polsku Existuje mnoho způsobů, jak kvantifikovat úroveň adaptace průmyslu dané země na Průmysl 4.0. S ohledem na skutečnost, že první podmínkou kompatibility každého odvětví s touto čtvrtou revolucí je digitalizace, je dobré prozkoumat úroveň digitalizace Polska a porovnat ji s ostatními zeměmi EU. Evropská…
Prohlášení a události

Prohlášení – Navrhli jsme správné partnerství

S potěšením oznamujeme, že návrhy na zmírnění energetické krize v Moldavsku, které jsme navrhli v předchozím článku, byly přijaty a posílily veřejné vztahy a spolupráci mezi Rumunskem a Moldavskem v oblasti energetiky: "Energetická bezpečnost Moldavska je nejvyšší prioritou. Pro vysokonapěťové přípojky mezi Moldavskem a Rumunskem je nutná stanice back-to-back. Většina…
Léo Portal
2022-12-12
×