Regândirea Europei

CINE SUNTEM NOI

Blue Europe, grupul de reflecție european

Blue Europe este atât un think tank, cât și un proiect editorial despre legăturile dintre Europa Centrală și de Vest.

Viziunea noastră este de a dezvolta schimburile între Vest și Est, în special la nivel industrial și tehnologic.

Viziunea noastră este de a dezvolta schimburile dintre Vest și Est, în special la nivel industrial și tehnologic. În acest scop, echipa noastră este formată din diverși experți, politehniști, juriști și finanțiști din toate țările implicate. Suntem grupați în jurul convingerii că Europa Centrală și de Est poate deveni, în cele din urmă, noua forță motrice a Europei.

Suntem convinși că Europa Centrală și de Est va juca un rol major în viitorul continentului.

Ne conectăm, evaluăm și facilităm întâlnirea bunelor practici, conectându-le și prezentându-le în întreaga noastră regiune de lucru. Lansăm procese de creare de rețele și de coproiectare cu actorii locali pentru dezvoltarea durabilă a teritoriilor.

În calitate de think tank, obiectivul Blue Europe este de a :

  • să ofere o viziune de ansamblu asupra mizelor geostrategice contemporane ale PECO (țările din Europa Centrală și de Est)
  • de a ghida actorii industriali și politici în contextul creșterii puterii economice și politice a PECO-urilor
  • să promoveze schimburile și cooperarea între țările din Europa de Vest și PECO la toate nivelurile
  • popularizarea în rândul publicului larg a problemelor de mâine

INIȚIATIVELE NOASTRE

Lansăm procese de creare de rețele și de coproiectare cu actorii locali.

Ne conectăm, evaluăm și facilităm întâlnirea de bune practici, prin conectarea și prezentarea lor, pentru o mai bună dezvoltare locală.

01

Contribuim cu recomandări de politici publice.

Propunem și discutăm punctele forte ale cercetării noastre cu factorii de decizie politică, principalele părți interesate și grupurile sociale, pentru a construi împreună cunoștințe.

02

Publicăm oameni inspirați.

Aceasta va răspunde la problemele de mâine.

03

Cu resursele necesare, cu oportunitățile de a efectua cercetări științifice de înalt nivel care sunt extrem de relevante pentru dezvoltare, Blue Europe dorește să indice direcția corectă pentru o economie cu o mai bună integrare, o mai mare eficiență și o mai bună distribuție a câștigurilor economice. Blue Europe pune în legătură autorii săi și publicul larg prin diseminarea de dosare originale accesibile direct pe site-ul nostru. Înființată la sfârșitul anului 2018, Blue Europe a devenit un actor important în circulația și schimbul de idei între Europa de Est și Europa de Vest.

Classement Shanghai, evolution, fidesz, Hongrie, Orban, université

Concursul anual Blue Europe

Blue Europe, în calitate de think tank, se ocupă de chestiuni juridice, economice și politice și dorește să extindă cât mai mult posibil cunoștințele publice despre problemele europene în rândul populației sale. În acest sens, consiliul de administrație organizează anual un concurs de redactare de articole științifice.

Concursul este deschis tuturor studenților din UE și din SEE și persoanelor recent absolvite. Invităm studenții absolvenți să scrie despre domeniul lor de cunoștințe – pe orice subiect științific la alegere. Sperăm să descoperim acei studenți excepționali care nu numai că își cunosc meseria, dar o pot comunica eficient atât comunității științifice, cât și publicului larg. Articolele originale pot fi trimise pe orice subiect dintre următoarele: Drept, Științe diplomatice, Economie , Econometrie, Politici publice, Guvernanță, Politică, Tehnologia informației, Afaceri, Tehnologie, Geopolitică, Geografie, Infrastructură și Istorie (1) și trebuie să se refere cel puțin parțial la Europa Centrală și de Est (2).

Ultimul câștigător (2021) : Andrea Bogoni, Italia