Skip to main content
Tag

Energie

Obecný význam slova energie je schopnost být aktivní. Pokud máte hodně energie, znamená to, že jste rádi aktivní. Pokud si naplánujete den s nízkým obsahem energie, znamená to, že budete lenošit.
Energie pochází z řeckého energeia “činnost, provoz”, z energos “aktivní, účinný”, z en “v” plus ergon “práce”. Specializované významy slova energie zahrnují sílu, která pochází ze zdrojů, jako je teplo nebo elektřina, a schopnost zdrojů, jako je teplo nebo světlo, vykonávat práci. Ve fyzice je erg jednotka centimetr-gram-sekunda, která se používá k měření množství energie nebo množství vykonané práce.

×