Skip to main content
Category

Analizy

Pełne raporty

Polska 20 lat w Unii Europejskiej: Jak kraj zmienił się gospodarczo

Jan Normann - Uniwersytet Wrocławski Jan Normann jest studentem trzeciego roku studiów licencjackich na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Europeistyka. Od marca odbywa staż w Blue Europe, pełniąc funkcję Public Relations Intern. Jan jest również zaangażowanym członkiem Forum Młodych Dyplomatów w Polsce i aktywnie działa w uniwersyteckim stowarzyszeniu akademickim Project Europe.…
Guest Writer
2024-06-14
Pełne raporty

Wywiad z prof. Wojciechem Gizickim na temat roli Polski w idei Intermarium: wspieranie integracji w Europie Środkowo-Wschodniej

Wywiad przeprowadzony przez Jan Normann i Andrea Bogoni. W styczniu 2023 roku Blue Europe opublikował artykuł zatytułowany „ Poland's Role in the Intermarium Idea”, którego autorem jest Henrique Horta. Omawia on rolę Polski w koncepcji Międzymorza, przewidującej integrację krajów Europy Środkowo-Wschodniej między Morzem Bałtyckim, Czarnym i Śródziemnym w celu zrównoważenia…
Blue Europe
2024-06-10
Pełne raporty

Francuskie i polskie perspektywy na bezpieczeństwo UE jako przykłady interesów dwóch regionów Unii Europejskiej

Jan Normann – Uniwersytet Wrocławski Jan Normann jest studentem trzeciego roku studiów licencjackich na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Europeistyka. Od marca odbywa staż w Blue Europe, pełniąc funkcję Public Relations Intern. Jan jest również zaangażowanym członkiem Forum Młodych Dyplomatów w Polsce i aktywnie działa w uniwersyteckim stowarzyszeniu akademickim Project Europe.…
Guest Writer
2024-05-24
Pełne raporty

Estonia liderem bałtyckiej transformacji bliźniaczej: strategiczna współpraca z Finlandią

Nasz artykuł na temat Tallin Smart City można przeczytać tutaj. Zmiany klimatu, zrównoważony rozwój i świadomość ekologiczna w coraz większym stopniu dominują w globalnym dyskursie. Innowacje technologiczne i nowatorskie modele biznesowe są postrzegane jako kluczowe środki do rozwiązania tych kwestii. Zrozumienie wieloaspektowych wyzwań i możliwości związanych z zieloną przedsiębiorczością ma…
Léo Portal
2024-02-09
Pełne raporty

Rolnictwo w Polsce: kluczowe polityki i plany działania UE

Tutaj można przeczytać nasze ogólne prognozy dotyczące sektora rolnego w Polsce. Dążenie do odporności rolnictwa Produkcja rolna jest z natury niestabilna ze względu na wahania rynkowe, zależność od zasobów naturalnych i warunki klimatyczne. Czynniki takie jak szkodliwe owady, szkodniki roślin, niekorzystne warunki pogodowe lub poważna nierównowaga rynkowa mogą prowadzić do…
Pełne raporty

Czy polski rynek magazynowy czeka ochłodzenie?

W ciągu ostatnich kilku lat rynek magazynowy w Polsce rósł jak pożar, osiągając rekordowe poziomy przy historycznie niskich wskaźnikach pustostanów. Czy mamy już do czynienia z rosnącą bańką, czy jest to jeszcze uzasadnione zjawisko? Nie brakuje bodźców zwiększających globalny popyt na powierzchnie magazynowe. Za pierwszy punkt zwrotny można uznać wojnę…
Pełne raporty

Praga Smart City: Czeskie centrum rozwoju regionalnego

Inteligentne miasta reprezentują rozwijający się globalny trend, koncentrujący się na poprawie codziennego życia mieszkańców miast poprzez ulepszoną infrastrukturę, innowacje, technologię i usługi. W Republice Czeskiej wdrażane są różne elementy tej koncepcji. Niniejszy artykuł ma na celu rzucenie światła na te inicjatywy, ocenę ich sukcesu i porównanie z międzynarodowymi odpowiednikami. Dla…
Léo Portal
2023-11-03
Pełne sprawozdania

Czy Polska i Ukraina mogą stać się europejskim centrum produkcji półprzewodników?

Ten wkład został pierwotnie zaprezentowany przez stypendystę Blue Europe Marcelego Hazlę na konferencji "Three Seas One Opportunity: Toward a New Intermarium" i zdobył nagrodę za najlepszy referat za wnikliwą i udokumentowaną perspektywę. Wprowadzenie Tak jak początek lat 90. został nazwany "końcem historii", tak agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego…
Pełne raporty

Rumunia i łączność internetowa: czynniki sukcesu

Rumuńskie dane dotyczące populacji internetowej Wskaźnik penetracji Internetu w Rumunii jest jednym z najwyższych w Europie, przewyższając nawet niektóre z najbogatszych krajów kontynentu, takich jak Francja, Belgia, Finlandia i Austria. W styczniu 2023 r. Rumunia miała 17,82 mln użytkowników Internetu, co oznacza wskaźnik penetracji Internetu na poziomie 88,9% całkowitej populacji.…
Léo Portal
2023-10-20
Pełne raporty

Lokalne uwarunkowania w polityce edukacyjnej powojennego Kosowa

Autorka: Adalgisa Martinelli ukończyła Sprawy Międzynarodowe na Uniwersytecie Bolońskim w grudniu 2022 r., z pracą magisterską na temat "Rola rolnictwa między Afryką a stosunkami UE: Studium przypadku Kenii" pod kierunkiem profesora Arrigo Pallottiego. W maju 2023 r. otrzymała nagrodę America Giovani od Fondazione Italia-USA za talent i program nauczania. Jej…
Guest Writer
2023-10-13
Pełne sprawozdania

Zanieczyszczenie na Bałkanach Zachodnich (część 3): Inicjatywy europejskie

W ostatniej, trzeciej części przeanalizujemy europejskie inicjatywy podjęte w celu rozwiązania kwestii środowiskowych na Bałkanach Zachodnich. W szczególności omówimy instrumenty finansowe UE, plany wdrożeniowe UE i wreszcie europejską współpracę terytorialną. Poprzednią część 2 można przeczytać tutaj. Europejskie instrumenty finansowe Instrumenty UE mające na celu wzmocnienie transformacji społeczno-gospodarczej w regionie obejmują…
Pełne raporty

Tallin Smart City: Estoński okręt flagowy innowacji

Nie ulega wątpliwości, że stolica kraju jest niemal zawsze najlepszym odzwierciedleniem jego serca. Nic więc dziwnego, że stolica Estonii, Tallinn, jest znanym inteligentnym miastem. Termin "inteligentne miasto" może wydawać się pewnym wyzwaniem, i to nie dlatego, że jest rzekomo kontrowersyjny: liczba technik i działań mających na celu uczynienie miasta bardziej…
Léo Portal
2023-09-22
×