Skip to main content
Category

Pełne sprawozdania

Głównym celem naszych pełnych raportów jest przekazanie dogłębnej wiedzy na temat europejskich relacji geopolitycznych, zarówno na wschodzie jak i na zachodzie, w tym wszystkich ich implikacji w geopolityce, ekonomii i mediach. Zajmujemy się wszystkim, co ma związek z Europą.

Pełne sprawozdania

Zanieczyszczenie na Bałkanach Zachodnich (część 3): Inicjatywy europejskie

W ostatniej, trzeciej części przeanalizujemy europejskie inicjatywy podjęte w celu rozwiązania kwestii środowiskowych na Bałkanach Zachodnich. W szczególności omówimy instrumenty finansowe UE, plany wdrożeniowe UE i wreszcie europejską współpracę terytorialną. Poprzednią część 2 można przeczytać tutaj. Europejskie instrumenty finansowe Instrumenty UE mające na celu wzmocnienie transformacji społeczno-gospodarczej w regionie obejmują…
Pełne sprawozdania

Zanieczyszczenie na Bałkanach Zachodnich (część 2): opinia publiczna

Część 1 można znaleźć tutaj. Wprowadzenie W tej drugiej części dotyczącej obaw związanych z ochroną środowiska na Bałkanach Zachodnich pokrótce przeanalizujemy ogólne postrzeganie tej kwestii przez społeczeństwo. W szczególności przeanalizujemy i zaprezentujemy dane z 2023 r. z Bałkańskiego Barometru Publicznego. Barometr Bałkański to coroczne badanie opinii publicznej i zaufania biznesu…
Pełne sprawozdania

Rozszerzenie UE na Bałkanach Zachodnich: nowe wyzwania po wojnie

Wprowadzenie Zakrojona na szeroką skalę inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. radykalnie zmieniła międzynarodowe środowisko polityczne i równowagę wewnętrzną w Unii Europejskiej, a także, co było do przewidzenia, wpłynęła na stosunki z Bałkanami Zachodnimi. Proces integracji europejskiej sześciu państw regionu (Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Macedonii Północnej, Czarnogóry…
Léo Portal
2023-08-31
Pełne sprawozdania

Zanieczyszczenie na Bałkanach Zachodnich (część 1): przegląd

Zanieczyszczenie, jakość powietrza i, szerzej, reakcja na zmiany klimatu stanowią wyzwanie dla stabilności i bezpieczeństwa regionu Bałkanów. Kruchość środowiska w regionie w połączeniu z krytycznymi kwestiami społeczno-gospodarczymi sprawiają, że istnieje obawa, że transformacja energetyczna na Bałkanach Zachodnich nie będzie przesądzona. W obliczu tego scenariusza w listopadzie 2020 r. uruchomiono Zieloną…
Pełne sprawozdania

Global Gateway (część 2): czy nie spełnia swoich celów?

Część 1 można znaleźć tutaj. Odpowiedź Unii Europejskiej na chiński globalny handel i programy infrastrukturalne właśnie się materializuje. Główne europejskie inicjatywy Global Gateway mają na celu zapewnienie krajom rozwijającym się alternatywy dla chińskiej inicjatywy Belt and Road Initiative, która przewiduje siłę Pekinu wzdłuż krytycznych szlaków handlowych poprzez ulepszenia portów, programy…
Léo Portal
2023-07-31
Pełne sprawozdania

Globalne Wrota (część 1): europejska odpowiedź na Jedwabny Szlak

Global Gateway to nowa europejska strategia, która została wprowadzona przez Komisję Europejską i Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 1 grudnia 2021 roku. Jej celem jest wzmocnienie globalnych systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych przy jednoczesnym rozwijaniu inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń energetycznych, cyfrowych i transportowych. Inicjatywa…
Léo Portal
2023-06-30
Pełne sprawozdania

Chorwacja i euro (część 1): dlaczego Chorwacja przyjęła wspólną walutę?

Pomimo trudnych doświadczeń związanych z zarządzaniem euro, zwłaszcza podczas kryzysu finansowego, zasady przystąpienia do unii walutowej pozostały zasadniczo niezmienione od momentu ich powstania, a Chorwacja podążyła ścieżką do strefy euro określoną w Traktacie z Maastricht. Chorwacja jest 20. krajem, który zdecydował się dołączyć do klubu euro, zastępując własną walutę wspólną…
Pełne sprawozdania

Turcja i Europa Wschodnia: szansa na rozwój gospodarczy

Program polityki zagranicznej Turcji był przez dziesięciolecia kształtowany przez polityczne ustalenia zimnej wojny. Niewątpliwa orientacja Turcji na Zachód nie jest zjawiskiem chwilowym. Jest to tradycja sięgająca lat 20. XX wieku, kiedy to Mustafa Kemal Atatürk, założyciel Republiki Turcji, zapoczątkował tzw. "westernizację" kraju, wprowadzając istotne reformy oparte na modelu zachodnioeuropejskim. Jako…
Pełne sprawozdania

Przemysł 4.0, “kreatywna destrukcja” Schumpetera i COVID-19

Twórcza destrukcja to koncepcja ekonomiczna stworzona przez Josepha Schumpetera w połowie XX wieku. W książce "Kapitalizm, socjalizm i demokracja" Schumpeter opisuje to zjawisko jako "proces mutacji przemysłowej, który nieustannie rewolucjonizuje strukturę gospodarczą od wewnątrz, nieustannie niszcząc starą, nieustannie tworząc nową" (Kapitalizm, socjalizm i demokracja, s.88,89). Koncepcja ta zakłada "demontaż długoletnich…
Pełne sprawozdania

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju na Węgrzech poprzez wdrożenie polityki związanej z wodą

Dunaj jest główną arterią Budapesztu, przekraczaną przez mosty i wykorzystywaną przez barki i łodzie. Węgrzy udają się nad jezioro Balaton, własne morze śródlądowe kraju, w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych. Specjalny mikroklimat stworzony przez zbieg rzek Cisy i Bodrog daje wilgoć winom z Tokaju. Woda termalna tryska z ziemi, a kultura…
Andrea Bogoni
2023-02-18
Pełne sprawozdania

Rola Polski w idei Intermarium

"Kto rządzi Europą Wschodnią, ten włada heartlandem, kto włada heartlandem, ten włada World-islandem, kto włada World-islandem, ten włada Worldem". Dokładnie tymi słowami znany brytyjski geopolityk Halford Mackinder oddał znaczenie regionu położonego we wschodniej części Niziny Północnoeuropejskiej, regionu ograniczonego morzami Bałtyckim i Czarnym. Po odzyskaniu niepodległości na początku XX wieku polscy…
Henrique Horta
2023-01-11
×