Board

Leo Portal – Chief Operating Officer

Jego wcześniejsza praca naukowa dotyczyła stosunków francusko-rosyjskich w czasie kryzysu krymskiego oraz przyczyn korupcji w krajach członkowskich UE. Jego obecne badania koncentrują się na związkach między rewolucjami technologicznymi a administracją publiczną, a dokładniej na rozwoju europejskich inteligentnych miast i ich konsekwencjach dla kwestii społecznych. Léo Portal jest również konsultantem ds. strategii i komunikacji dla polityków i think tanków (strategiepolitique.fr)

Researchgate
Linkedin-in

Twitter

Gwendal Combot – Director of Operation and Big Data Expert

Gwendal Combot jest absolwentem Ecole Polytechnique, Uniwersytetu Montrealskiego i Paris Saclay. Specjalista w zakresie ekonomicznych i finansowych dużych danych, pracuje nad uzupełniającymi analizami matematycznymi, a także obliczeniami różnicowymi i całkowymi stosowanymi w kwestiach ekonomicznych. W tym charakterze prowadzi badania podstawowe w Business School na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii (UNSW). Obecnie pracuje w dużym francuskim banku. Dzięki znakomitej znajomości języka rosyjskiego i litewskiego, jest on odpowiedzialny za nadzorowanie komitetów rewizyjnych/pracy wykonywanej przez Blue Europe w krajach bałtyckich i na Ukrainie.

.

Pawel de la Bassetière –  Human Resource & Politics expert

Paweł de la Bassetière jest Alumnus Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w cyklach biznesowych i ekonomii partycypacyjnej. Jego pracowitość sprawia, że niemal codziennie rozmawia w języku polskim, angielskim, francuskim, portugalskim, włoskim i rosyjskim. Stoi na czele komitetu ekspertów Blue Europe w sprawie Polski.

Grzegorz Wiśniewski – EU policies

Grzegorz Wiśniewski posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w efektach polityki publicznej w sektorze pierwotnym i wtórnym. Grzegorz jest przede wszystkim przedsiębiorcą odnoszącym sukcesy w organizacji imprez.

Jest odpowiedzialny za Obserwatorium Polityki Publicznej Unii Europejskiej.

Experts

Christopher Cockshaw 

Christopher Cockshaw jest absolwentem King’s College London i Sciences Po Paris, posiadającym doświadczenie w tworzeniu polityki, cyfrowych strategii innowacji i badaniach think tanków.

Jako specjalista w dziedzinie public affairs i stosunków wewnątrzunijnych, jego praca nad związkami gospodarczymi i dyplomatycznymi łączącymi kraje Europy Środkowej ze Wschodem i Zachodem opiera się na doświadczeniach niemieckiej potęgi regionalnej, jak również na dalszych studiach z zakresu komunikacji korporacyjnej.

Christopher Cockshaw – Central Europe and PR Analyst

Manel Bernadó 

Manel Bernadó jest kandydatem na studia magisterskie Erasmus Mundus Joint Master Degree in International Law of Global Security, Peace and Development, potrójne studia magisterskie prowadzone przez University of Glasgow, IBEI oraz Université Libre de Bruxelles. Otrzymał stypendium Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Mundus full-ride. Ukończył prawo i globalne zarządzanie na ESADE, rozwinął swoją wiedzę na temat stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa, koncentrując się w swojej pracy magisterskiej na projekcji odstraszania przez NATO w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Henrique Horta  – Ukraine & EU relations expert

Henrique Horta, absolwent lizbonskiego Uniwersytetu ISCTE-IUL z tytułem magistra stosunków międzynarodowych, praca dyplomowa poświęcona przystąpieniu Ukrainy do UE.

Dzięki znajomości demografii, nauk politycznych i historii poprzez swoich kawalerów, Horta zna również portugalski, hiszpański, francuski i angielski, co daje mu bardziej atlantyckie spojrzenie na Europę Środkową. Zaczął też dyskretnie opanowywać język rosyjski.

Linkedin-in

Paul Sapriel

Paul Sapriel jest absolwentem École polytechnique i HEC. Posiada doświadczenie w funduszach private equity i firmach doradczych z zakresu corporate finance. Obecnie pracuje w korporacyjnej firmie doradczej ds. strategii, specjalizującej się w długoterminowym rozwoju. Jego klientami są duże europejskie i międzynarodowe grupy kapitałowe na poziomie C, a także menedżerowie małych, średnich i dużych firm private equity. Jest skarbnikiem stowarzyszenia i odpowiada za relacje z inwestorami instytucjonalnymi.

Researchgate
Linkedin-in

Andrea Bogoni. 

Andrea Bogoni jest studentem Biznesu i Ekonomii na Uniwersytecie w Bergamo, specjalizującym się w finansach i rynkach międzynarodowych.
Jego zainteresowania geopolityką skłoniły go do pogłębienia wiedzy na ten temat, współpracując z różnymi włoskimi ośrodkami badawczymi i think tankami. Wygrał konkurs Blue Europe 2021 “Konrad Adenauer & Alcide de Gasperi”, na artykuł o napięciach na Ukrainie.
Obecnie pisze esej o porównywanej myśli Carlo Terracciano, Mackinder i Mahan.

Linkedin-in