Board

Leo Portal

Leo Portal – Chief Operating Officer

Jego wcześniejsza praca naukowa dotyczyła stosunków francusko-rosyjskich w czasie kryzysu krymskiego oraz przyczyn korupcji w krajach członkowskich UE. Jego obecne badania koncentrują się na związkach między rewolucjami technologicznymi a administracją publiczną, a dokładniej na rozwoju europejskich inteligentnych miast i ich konsekwencjach dla kwestii społecznych. Léo Portal jest również konsultantem ds. strategii i komunikacji dla polityków i think tanków (strategiepolitique.fr)

Researchgate
Linkedin-in

Twitter

Gwendal Combot – Director of Operation and Big Data Expert

Gwendal Combot jest absolwentem Ecole Polytechnique, Uniwersytetu Montrealskiego i Paris Saclay. Specjalista w zakresie ekonomicznych i finansowych dużych danych, pracuje nad uzupełniającymi analizami matematycznymi, a także obliczeniami różnicowymi i całkowymi stosowanymi w kwestiach ekonomicznych. W tym charakterze prowadzi badania podstawowe w Business School na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii (UNSW). Obecnie pracuje w dużym francuskim banku. Dzięki znakomitej znajomości języka rosyjskiego i litewskiego, jest on odpowiedzialny za nadzorowanie komitetów rewizyjnych/pracy wykonywanej przez Blue Europe w krajach bałtyckich i na Ukrainie.

.

beautiful pawel

Pawel de la Bassetière –  Human Resource & Politics expert

Paweł de la Bassetière jest Alumnus Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w cyklach biznesowych i ekonomii partycypacyjnej. Jego pracowitość sprawia, że niemal codziennie rozmawia w języku polskim, angielskim, francuskim, portugalskim, włoskim i rosyjskim. Stoi na czele komitetu ekspertów Blue Europe w sprawie Polski.

Grzegorz Wiśniewski – EU policies

Grzegorz Wiśniewski posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w efektach polityki publicznej w sektorze pierwotnym i wtórnym. Grzegorz jest przede wszystkim przedsiębiorcą odnoszącym sukcesy w organizacji imprez.

Jest odpowiedzialny za Obserwatorium Polityki Publicznej Unii Europejskiej.

Experts

Christopher Cockshaw 

Christopher Cockshaw jest absolwentem King’s College London i Sciences Po Paris, posiadającym doświadczenie w tworzeniu polityki, cyfrowych strategii innowacji i badaniach think tanków.

Jako specjalista w dziedzinie public affairs i stosunków wewnątrzunijnych, jego praca nad związkami gospodarczymi i dyplomatycznymi łączącymi kraje Europy Środkowej ze Wschodem i Zachodem opiera się na doświadczeniach niemieckiej potęgi regionalnej, jak również na dalszych studiach z zakresu komunikacji korporacyjnej.

Christopher Cockshaw – Central Europe and PR Analyst

Henrique Horta  – Ukraine & EU relations expert

Henrique Horta, absolwent lizbonskiego Uniwersytetu ISCTE-IUL z tytułem magistra stosunków międzynarodowych, praca dyplomowa poświęcona przystąpieniu Ukrainy do UE.

Dzięki znajomości demografii, nauk politycznych i historii poprzez swoich kawalerów, Horta zna również portugalski, hiszpański, francuski i angielski, co daje mu bardziej atlantyckie spojrzenie na Europę Środkową. Zaczął też dyskretnie opanowywać język rosyjski.

Linkedin-in

signal-2022-08-14-181158-min

Paul Sapriel

Paul Sapriel jest absolwentem École polytechnique i HEC. Posiada doświadczenie w funduszach private equity i firmach doradczych z zakresu corporate finance. Obecnie pracuje w korporacyjnej firmie doradczej ds. strategii, specjalizującej się w długoterminowym rozwoju. Jego klientami są duże europejskie i międzynarodowe grupy kapitałowe na poziomie C, a także menedżerowie małych, średnich i dużych firm private equity. Jest skarbnikiem stowarzyszenia i odpowiada za relacje z inwestorami instytucjonalnymi.

Researchgate
Linkedin-in

Andrea Bogoni. 

Andrea Bogoni jest absolwentem biznesu i ekonomii na Uniwersytecie w Bergamo, specjalizującym się w finansach i rynkach międzynarodowych. Wygrał konkurs Blue Europe 2021 “Konrad Adenauer & Alcide de Gasperi” z artykułem na temat napięć na Ukrainie. Od tego czasu współpracuje z think tankiem, wnosząc wkład w publikacje i recenzje. Jego pasja do stosunków międzynarodowych i nauk politycznych doprowadziła go do pogłębienia wiedzy w tej dziedzinie, współpracując z różnymi włoskimi ośrodkami badawczymi i think tankami. Andrea jest wszechstronnie uzdolnionym analitykiem, z wykwalifikowanymi kompetencjami w zakresie statystyki i analizy danych.

Linkedin-in

signal-2022-08-16-212135_002-min