Skip to main content

Zapraszamy do naszego nowego konkursu pisarskiego na 2022 rok!

Blue Europe to zarówno think tank, jak i projekt redakcyjny dotyczący powiązań między Europą Środkową i Wschodnią. Jego wizją jest rozwój wymiany między Zachodem a Wschodem, szczególnie na poziomie przemysłowym i technologicznym. Osiągamy to poprzez uruchamianie procesów networkingowych i współprojektowania z lokalnymi podmiotami, przyczynianie się z zaleceniami dotyczącymi polityki publicznej i publikowanie inspirujących ludzi.

Jako think tank specjalizujący się w kwestiach prawnych, ekonomicznych i politycznych, dążymy do maksymalnego zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat kwestii europejskich. W związku z tym zarząd postanowił zorganizować nowy konkurs na pisanie artykułów naukowych.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów UE i EOG,[1] atakże absolwentów, którzy uzyskali dyplom w ciągu 2022 roku. Zapraszamy szczególnie inspirujących młodych studentów do pisania o swojej dziedzinie wiedzy – na dowolnie wybrany przez nich temat naukowy. Mamy nadzieję, że uda nam się odkryć tych wyjątkowych studentów, którzy nie tylko znają się na swoim fachu, ale także potrafią skutecznie przekazać go środowisku naukowemu, a także szerokiej publiczności. Artykuł zostanie następnie opublikowany na stronie internetowej Blue Europe.

Dodatkowo, nagroda pieniężna zostanie przyznana autorowi artykułu, który otrzyma najwyższą notę od jury.

NAGRODA GŁÓWNA W WYSOKOŚCI 500 €

Artykuły oryginalne mogą być zgłaszane na dowolny temat spośród następujących: Prawo, Nauki dyplomatyczne, Ekonomia, Ekonometria, Polityki publiczne, Zarządzanie, Polityka, Informatyka, Biznes, Technologia, Geopolityka, Geografia, Infrastruktura i Historia oraz muszą dotyczyć – przynajmniej częściowo – Europy Środkowo-Wschodniej.[2] Te dwa kryteria mają charakter kumulatywny.

Finaliści zostaną wybrani we wszystkich dyscyplinach przez wewnętrzny panel złożony z pracowników Blue Europe, autorów artykułów oraz specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Zgłoszenia muszą mieć minimalnie 4,500 słów i maksymalnie 25,000 słów. Zgłoszenie musi być sporządzone w języku angielskim, francuskim lub polskim (główne języki robocze Blue Europe).

Koniecznie sprawdź wszystkie zasady, pobierając 2022 BLUE EUROPE CONTEST RULES.

Swoje kandydatury można zgłaszać pisząc na adres: contest2022@blue-europe.eu

Ujawnienie informacji:

Blue Europe to niezależny, niedochodowy i prywatnie finansowany think tank z siedzibą w Luksemburgu EU, składający się z kilku współpracujących ze sobą organizacji. Nie zajmuje żadnego stanowiska politycznego i odmawia zajmowania jakiegokolwiek, woląc oferować oświadczenia, ekspertyzy i badania dotyczące przyszłości kontynentu i Unii.

Uwagi:

  1. Konkurs jest również otwarty dla obywateli i mieszkańców Wielkiej Brytanii, Andory, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Serbii i Białorusi. Obowiązują specjalne zasady, zobacz pełny regulamin.
  2. Przez Europę Środkowo-Wschodnią, Blue Europe wskazuje te kraje i tylko te kraje: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Węgry, Słowacja, Rumunia, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bułgaria, Grecja i Czechy (Czechia)
×