Skip to main content
Tag

Europa Wschodnia

Europa Wschodnia to wschodnia część kontynentu europejskiego. Termin ten ma szeroki zakres konotacji geopolitycznych, geograficznych, etnicznych, kulturowych i społeczno-gospodarczych. Rosja, kraj transkontynentalny, którego około 23% powierzchni leży w Europie Wschodniej, jest największym krajem europejskim pod względem powierzchni, obejmującym około 40% całkowitej powierzchni Europy; jest również najludniejszym krajem europejskim, z większością obywateli zamieszkujących jej europejską część i stanowiących ponad 15% populacji kontynentu.

×