Skip to main content
Tag

Spotřeba Energie

Spotřebou energie se rozumí veškerá energie použitá k provedení nějaké činnosti, výrobě nebo prostému obývání budovy.

Úplné zprávy

Slovensko, nečekaná jaderná velmoc

Mezi nečekanými jadernými velmocemi v EU vyniká Slovensko svým profilem výroby energie , který je zcela jedinečný. Díky jedinečné státní politice, která začala v roce 1960, kdy bylo Československo ještě státem, slovenská vláda neustále rozšiřuje jaderné kapacity. Dnes Slovensko vyrábí více než 60 % své energie z jaderných zdrojů a…
×