Skip to main content
Tag

Spotřeba Energie

Spotřebou energie se rozumí veškerá energie použitá k provedení nějaké činnosti, výrobě nebo prostému obývání budovy.