Skip to main content
Tag

Zużycie Energii

Zużycie energii odnosi się do całej energii wykorzystywanej do wykonania jakiejś czynności, wyprodukowania czegoś lub po prostu zamieszkania w budynku.