Skip to main content

Dobrý den, pane Dorine, děkuji, že jste přijal tento rozhovor pro Blue Europe. Mohl byste se prosím představit a vysvětlit, co je to sdružení Bretagne Pologne?

Jsem prostřednictvím své matky polského původu, takže Polsko znám již velmi dlouho. Bylo mi devět let, když jsem tam jel poprvé. Polsky však rozumím, ale moc polsky nemluvím. Jednoduše proto, že pocházím z generace, kdy se ve Francii muselo mluvit francouzsky. Poláci, Italové, Portugalci jsou trochu jako naši dnešní přátelé z Maghrebu, lidé byli jiní, takže jsme se především museli vyhýbat tomu, abychom je v populaci viděli, museli jsme mluvit francouzsky. Moje matka mě nikdy nenaučila polsky, je to škoda, ale tak to je. To je škoda, ale tak to je.

S Polskem jsem měl vždycky vztahy v rámci své profesní kariéry. V roce 89, když padla Berlínská zeď, jsem se dostal do kontaktu s Pierrem Méhaigneriem, tehdejším ministrem a předsedou Generální rady. Navrhl jsem mu, že bychom se mohli společně podívat, co bychom mohli udělat. Protože jsem věděl, že má k Polsku blízko, že chce s Polskem něco dělat. Tak vzniklo sdružení Bretagne Pologne, které se tehdy jmenovalo Ille-et-Vilaine Pologne. On byl prvním prezidentem, já jsem se stal prezidentem po něm, pak jsem si udělal prázdné období kvůli svým profesním aktivitám a vrátil jsem se jako prezident. Nyní už prezidentem nejsem.
Toto sdružení jsme založili v roce 89. Současně jsem v Polsku založil dceřinou společnost, která se zabývala poradenstvím v oblasti mezinárodních vztahů, abych usnadnil zakládání francouzských firem v Polsku, a pak po náboru polského personálu na místě.
V letech 98/99 mě oslovil velvyslanec a zeptal se mě, jestli bych se nechtěl stát honorárním konzulem Polska tady v Bretani.
To byly hlavní kroky velmi rychle. Jsem polského původu, v 57 jsem Polsko viděl. Žil jsem v Polsku v době komunistů, vím, jaké to je. A tak poté, co v roce 89 došlo k vytvoření bretaňského Polska a v roce 98 k mému jmenování honorárním konzulem.

To je pro mě všechno.

Po Bretagne Pologne neboli Ille-et-Vilaine Pologne vznikla organizace, která měla rozvíjet vazby mezi Bretaní a Polskem. Pierrovi Méhaigneriemu jsem dal prezentovat dvě nebo tři místa, která navštívil, a řekl jsem mu, že si vyberu Velkopolsko a jeho hlavní město Poznaň. Z velmi praktických důvodů to byl v té době a stále je jeden z nejbohatších regionů v Polsku. Je velmi průmyslově vyspělé, velmi úzce specializované na telekomunikace, stejně jako Rennes. S velmi velkou univerzitou, jakou Rennes mohlo mít. Tak to začalo.
jsme navázali řadu partnerských vztahů, setkání mezi bretaňskými obcemi a obcemi ve Velkopolsku. Dnes v departementu Ille-et-Vilaine stále existuje asi patnáct francouzsko-polských partnerských dohod.

Díky Generální radě a Pierru Méhaigneriemu měla Bretagne Pologne finanční a logistické prostředky na rozvoj mnoha věcí. Kontakty mezi středními školami, vysokými školami, mezi obcemi. Byla navázána partnerství a spolupráce mezi různými konzulárními komorami, obchodními a průmyslovými komorami a zemědělskými komorami. Nyní je v němém, Polsko vstoupilo do EU. Lidé navazují vztahy, které chtějí. Řekněme, že to byl impuls. Dnes je hlavní funkcí Bretagne Pologne navázat kontakty mezi partnerskými výbory v Ille-et-Vilaine a přimět je ke spolupráci, a to za podpory Maison de la Bretagne v Poznani.

La Maison de la Bretagne v Poznani byl založen v roce 1993, ještě na popud okresní rady, s cílem rozvíjet kulturní, méně obchodní, více kulturní a osobní vazby, aby se Poláci cítili blízcí našemu regionu. Bretaňský region je tedy našim polským přátelům z Velkopolského vojvodství dobře znám a je tomu tak i nadále. V čele Domu Bretaně stojí mladá osoba, Elżbieta. Je tam prakticky od samého počátku. Dříve byla zástupkyní a nyní je ředitelkou La Maison de la Bretagne. Na místě dělá pozoruhodné věci. Jazykové kurzy, taneční kurzy, představení, přednášky, knihovna. Funguje dobře, momentálně je trochu rozpačitá z problematiky kovidů. Je to skutečně vlajka Bretaně v Polsku.

Co přesně vás vedlo k tomu, že jste se na začátku devadesátých let rozhodl přestěhovat do Polska?

Vždycky jsem se orientoval na Polsko. Do Polska jsem jezdil od roku 57, jednou za dva roky. Jezdili jsme za rodinou. Když jsem studoval, jezdil jsem na ESCP do Paříže, psal jsem disertační práci o francouzsko-polských obchodních vztazích, to bylo v roce 1968/1969, to je hodně staré.

Pak jsem se stal ředitelem jednoho malého a středního podniku tady v Ille-et-Vilaine a zkoušel jsem, jak se dají v Polsku nakupovat ocelové výrobky. Vždycky jsem měl s Polskem toto spojení. Až do doby, než jsem založil svou firmu, a ve své firmě jsem zřídil něco, co bylo v té době kanceláří a později se stalo dceřinou společností v Polsku. Byl to můj původ a znalost Polska, co mě drželo při životě. Nic jsem si nevybíral, prostě jsem pokračoval.

Rád bych se vrátil k vaší funkci honorárního konzula Polska ve Francii. V čem přesně spočívá vaše role?

Honorární konzul je člověk, který není státním úředníkem země, kterou zastupuje, ale je to osoba X, která nemusí být nutně polského původu, ale projevila určitou náklonnost a ochotu rozvíjet znalosti o Polsku přímo na místě. Pokud v Rennes existuje honorární konzulát Polska, je to proto, že jsem to byl já.
Co dělá honorární konzul Polska? Je důležité vědět, že každá země má svou organizaci, která může být odlišná. Mluvím konkrétně o Polsku. Honorární konzul nemá žádné zvláštní pravomoci, nevytvářím žádné administrativní dokumenty. Konzulové se zabývají vyhotovováním občanských průkazů, pasů, já nedělám vůbec nic. Moje role je zde reprezentativní. Takže v tomto rámci usnadňuji, rozvíjím a podporuji všechny vazby, které mohou existovat nebo se rozvíjet mezi Polskem a Francií.
Pro konzulární záležitosti organizujeme stálý úřad, s generálním konzulem, který přijíždí z Paříže. V Rennes vyřizuje administrativní dokumentaci. Já pouze organizuji. Před dvěma lety jsem se také podílel na organizaci parlamentních voleb, kdy zde v Rennes vznikla volební místnost. Je to stejné, zprostředkoval jsem, našel místo, zorganizoval, ale nebyl jsem to já, kdo byl přítomen realizaci těchto voleb. Přijel zástupce velvyslanectví, v Rennes byli přítomni polští občané. Udržuji vztahy se starosty, prefekturou, regionální radou, okresní radou, se všemi politickými organizacemi, s místním úřadem, když je potřeba.

Jaká je současná dynamika mezi Ille-et-Vilaine a Velkopolskem?

V devadesátých letech, v roce 95, 98, bylo velmi silné třeštění. Byl to velký začátek, zejména s velmi silnou podporou Ouest France, její prezident François Régis Hutin, kterého jsem dobře znal, udělal mnoho věcí pro rozvoj těchto vztahů mezi Bretaní a Polskem. Jednoduše tím, že vytvořil velké množství článků, že sám jel do Polska. Tím, že organizoval kamionové transporty s celou řadou věcí, léků, oblečení, typografického materiálu atd. Před rokem 89 a také po roce 89. To bylo to šílenství, které se odehrávalo.

Poté, když Polsko vstoupilo do EU, už nebylo exotickou zemí, bylo zemí, o které se říkalo, že má méně potřeb, vstoupili jsme do běžnějších vztahů. Předtím jsme, chcete-li, dělali dobrý skutek. Vztahy se udržovaly a nyní si Bretaně Polsko dělá dobře.

Už nejsem prezidentem, ale stále jsem členem představenstva, vidím, co mohu udělat. Jde o to, abychom spolupracovali. Výbory pro partnerské vztahy mají co dělat, většinou je řídí lidé s bílými vlasy. Je to problém, musí existovat přenos, lidé, kteří to chtějí převzít. Je to složité, tím spíš, že mladí lidé, jako jste vy, dnes, když s nimi mluvíme o cestě do zahraničí, zmiňují Spojené státy, Austrálii, země, které jsou trochu exotické.

Polsko už není vůbec exotické, je to vážnější. Především není vůbec exotické. Zadruhé to není země, kde se dá snadno naučit jazyk, země s 38 miliony obyvatel, nepříliš velká, co mě tam může lákat? Jsou tu všechny tyto souvislosti, kvůli kterým je nutné pokračovat v práci.

Myšlenkou Bretagne Pologne je svým způsobem přispět k rozvoji evropského ducha. Měli byste vědět, že vedle Bretagne Pologne jsem nyní spolupředsedou Domu Evropy v Rennes. Pro mě je to pokračování mé zkušenosti z Polska na Východě, když jsem žil na Západě, bylo mi jasné, že mezi Polákem a Francouzem není žádný rozdíl. Polsko muselo jednoho dne vstoupit do EU. I když dnes existují určité problémy s polskou vládou, o kterých se ne vždy mluví v dobrém, změní se to, protože Poláci jsou mnohem eurofilnější než Francouzi.

Jak si představujete vývoj vztahů mezi Bretaní a Velkopolskem? Na kulturní, politické a hospodářské úrovni.

Pro mě to bude pokračovat. Za prvé, Bretaň podepsala s Velkopolskem chartu o spolupráci. Je třeba se podívat, jak byla strukturována na začátku. Region spolupracuje s vojvodstvím, město Poznaň je partnerské s městem Rennes. Obce v kraji jsou partnerské s obcemi ve vojvodství a obcemi v okolí Poznaně. Když to všechno začalo, bylo Polsko rozděleno na 49 vojvodství, nyní je jich tuším 19. Okres Ille-et-Vilaine byl spojen s bývalým vojvodstvím Poznaň a obcemi v jeho okolí.

Z politického hlediska mohu říci jen to, že tyto vazby existují a že byly přepsány do partnerských listin, smluv o spolupráci. Bretaňský region má pouze jednu nebo dvě smlouvy o spolupráci s regiony v zahraničí, včetně Velkopolského vojvodství.

Na kulturní úrovni jsou to partnerské výbory a Dům Bretaně v Polsku. U nás v Rennes nemáme
obdobu Maison de la Bretagne. La Maison de la Bretagne je subjekt přítomný v Polsku, je to ten, který na kulturní úrovni dělá hodně pro to, aby se bretonská kultura dostala do povědomí našich polských přátel. Pokračuje

V ekonomické rovině vím, že dada Pierre Méhaignerie říkal: “Ale pane Dorine, jsou firmy z Ille-et-Vilaine propojeny s firmami v okolí Poznaně? Odpověděl jsem, že v tom problém není, problém je v tom, že společnost přítomná v Ille-et-Vilaine může spolupracovat s jakoukoli společností přítomnou v Polsku. Stejně tak může společnost působící v Poznani chtít spolupracovat s jakoukoli společností působící ve Francii. Nelze pracovat mezi jednotlivými departementy. Z ekonomického hlediska tedy existuje řada skupin, společností přítomných v Polsku, které založily dceřiné společnosti, které spolupracují se subdodavateli nebo dokonce prodávají v Polsku. Nadále se to pěkně rozvíjí.

Corentin Parisot

×