Skip to main content
All Posts By

Pawel Morisson de la Bassetière

Pełne raporty

Rolnictwo w Polsce: kluczowe polityki i plany działania UE

Tutaj można przeczytać nasze ogólne prognozy dotyczące sektora rolnego w Polsce. Dążenie do odporności rolnictwa Produkcja rolna jest z natury niestabilna ze względu na wahania rynkowe, zależność od zasobów naturalnych i warunki klimatyczne. Czynniki takie jak szkodliwe owady, szkodniki roślin, niekorzystne warunki pogodowe lub poważna nierównowaga rynkowa mogą prowadzić do…
Pełne raporty

Koncepcja przemysłu 4.0 i związane z nią wyzwania

Główne założenia Przemysłu 4.0 Jak wspomniano w poprzednich artykułach - również skupionych na polskim Industrie 4.0, Przemysł 4.0 opiera się na wzajemnym połączeniu maszyn przedsiębiorstwa dzięki cyfryzacji. Koncepcja ta opiera się na czterech zasadach: zwinności, analizie danych, automatyzacji i wzajemnym połączeniu. Zwinność Łączność środków produkcji przedsiębiorstwa zapewnia bieżącą informację zwrotną…
Pełne sprawozdania

Przemysł 4.0, “kreatywna destrukcja” Schumpetera i COVID-19

Twórcza destrukcja to koncepcja ekonomiczna stworzona przez Josepha Schumpetera w połowie XX wieku. W książce "Kapitalizm, socjalizm i demokracja" Schumpeter opisuje to zjawisko jako "proces mutacji przemysłowej, który nieustannie rewolucjonizuje strukturę gospodarczą od wewnątrz, nieustannie niszcząc starą, nieustannie tworząc nową" (Kapitalizm, socjalizm i demokracja, s.88,89). Koncepcja ta zakłada "demontaż długoletnich…
AnalizyPełne raporty

Wdrożenie przemysłu 4.0

Innowacje charakterystyczne dla przemysłu 4.0 Sztuczna inteligencja (AI) to proces naśladowania ludzkiej inteligencji oparty na tworzeniu i stosowaniu algorytmów wykonywanych w dynamicznym środowisku komputerowym. Jej celem jest umożliwienie komputerom myślenia i działania jak człowiek. AI jest niezbędnym narzędziem dla Przemysłu 4.0. Dzięki zastosowaniu inteligentnych rozwiązań programowych, duże ilości danych mogą…
Krótkie analizy

Stan zaawansowania prac nad Industrie 4.0 w Polsce

Indeks gospodarki i społeczeństwa cyfrowego w Polsce Istnieje wiele sposobów na ilościowe określenie poziomu dostosowania przemysłu danego kraju do Industrie 4.0. Biorąc pod uwagę fakt, że pierwszym warunkiem kompatybilności każdego przemysłu z czwartą rewolucją jest cyfryzacja, warto zbadać poziom cyfryzacji Polski i porównać go z innymi krajami Unii Europejskiej. Indeks…
AnalizyKrótkie analizy

Wybrane inicjatywy polskiego rządu w kierunku wdrożenia Przemysłu 4.0

Polska gospodarka jest wciąż znacząco opóźniona w stosunku do innych krajów europejskich pod względem wdrażania Przemysłu 4.0. Polski rząd coraz bardziej zdaje sobie sprawę z fundamentalnego znaczenia modernizacji przemysłu w celu zapewnienia jego trwałości gospodarczej. Posiadanie konkurencyjnego przemysłu ma ogromne znaczenie dla każdego kraju, w kontekście inwestycji zagranicznych, tworzenia miejsc…
Pełne raporty

Outsourcing w Polsce: przenoszenie firm

John W. - University of Warwick, przedstawiona jako wkład w konkurs Blue Europe 2021 Recenzja autorstwa Henrique Horta i Pawła M.D.L.B. Outsourcing stał się popularny w latach 80. ubiegłego wieku, choć istniał już od dłuższego czasu wcześniej. Nazwa pochodzi od dwóch słów: "zewnętrzny" i "zasób" Outsourcing to proces wykorzystywania zasobów…
Analizy

Inicjatywa Trójmorza: jaka jest stawka w 2021 r.?

"Inicjatywa Trzech Mórz to przede wszystkim inicjatywa współpracy regionalnej w ramach Unii Europejskiej (UE) wykorzystująca z jej funduszów i jej rozwoju do wzmocnienia współpracy regionalnej, do połączenia krajów naszego regionu ze sobą, a jednocześnie połączenia naszego regionu ze wszystkimi innymi krajami europejskimi". - Polski Minister Sekretarz Stanu Szczerski Inicjatywa Trzech…
×