Skip to main content

Indicele economiei și societății digitale din Polonia

Există multe modalități de a cuantifica nivelul de adaptare a industriei unei țări la Industrie 4.0. Având în vedere faptul că prima condiție pentru ca orice industrie să fie compatibilă cu această a patra revoluție este digitalizarea, este o idee bună să analizăm nivelul de digitalizare al Poloniei și să îl comparăm cu cel al altor țări din UE. Indicele economiei și societății digitale (DESI) a fost creat de Uniunea Europeană pentru a compara nivelul de digitalizare al tuturor statelor membre ale UE, pentru a monitoriza rezultatele și pentru a ajuta guvernele să își stabilească prioritățile în ceea ce privește investițiile pentru dezvoltare.

Clasamentul Indexului economiei și societății digitale (DESI) 2022

Digital Economy and Society Index

Sursă: Comisia Europeană

După cum se poate observa în figura 4.6, Polonia este una dintre țările cu cele mai slabe rezultate din UE în ceea ce privește digitalizarea, deoarece ocupă doar locul 24 din 27 de țări. Acest lucru este cauzat în mare măsură chiar de capitalul său uman (doar 42 % dintre polonezi au cel puțin cunoștințe și competențe digitale de bază, față de 54 % în UE, Comisia Europeană, 2022). Companiile sunt, de asemenea, de vină, deoarece doar 18% dintre ele oferă formare de bază în domeniul TIC (tehnologia informației și comunicațiilor) (Comisia Europeană, 2022).

Integrarea tehnologiei în țările UE (DESI, 2019)

Digital Economy and Society Index

După cum se poate observa în Figura 4.7, în 2019, Polonia s-a clasat, de asemenea, pe locul 24 în UE în ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale – doar 40 % dintre întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) poloneze au integrat cel puțin tehnologia digitală de bază, ceea ce este cu 15 % mai puțin decât media UE. Mai sunt încă multe eforturi de făcut pentru a putea atinge obiectivul UE, care este ca, până în 2030, fiecare stat membru să aibă 75% din întreprinderi care utilizează Big Data, servicii cloud și inteligență artificială. Pentru a recupera cât mai repede posibil decalajul față de celelalte state membre și pentru a putea atinge acest obiectiv de 75% până în 2030, guvernul polonez a anunțat diverse măsuri și planuri pentru a stimula conversia digitală a companiilor poloneze – acestea vor fi discutate în secțiunea următoare “Perspective pentru Polonia”, capitolul următor.

Indicele comerțului electronic în țările UE

e-Commerce indexSursă: Eurostat

Un alt factor care arată întârzierea Poloniei în ceea ce privește digitalizarea este comerțul electronic. Figura 4.8 arată că Polonia are al cincilea cel mai mic rezultat din UE, cu doar 25% dintre IMM-uri care utilizează comerțul electronic,Balbix, 2019), care reprezintă o parte importantă a schemei celei de-a patra revoluții industriale, deoarece consumatorii care au adoptat obiceiul de a comanda articole online facilitează tranziția către producția inteligentă. Atingerea unei rate ridicate de conversie la comerțul electronic permite atingerea acestei etape avansate de adoptare a Industrie 4.0, care presupune comunicarea consumatorului cu mașinile produsului pe care l-a comandat prin utilizarea de senzori. Polonia se situează din nou cu mult sub media UE, doar 24% dintre IMM-urile poloneze (al cincilea cel mai slab rezultat) dispunând de servicii de comerț electronic. În plus, după cum se vede în figura 4.9, doar 25 % din aceste IMM-uri (Integrarea tehnologiei digitale, s.n.) (al 4-lea cel mai mic rezultat din UE) utilizează analiza de date mari, schimbul electronic de informații, soluții cloud sau social media.

Figura 4.4.10. Procentul IMM-urilor poloneze care utilizează analiza big data, soluții cloud, schimbul electronic de informații sau social medıa, 2018

Percentage of Polish SMEs using big data analysis

Sursă: Comisia Europeană

După cum se poate observa în Figura 4.10, Polonia este puțin mai puțin întârziată în ceea ce privește indicele de intensitate digitală decât în cazul altor indici digitali stabiliți de Comisia Europeană, întrucât are doar al 6-lea cel mai mic rezultat. Acest indice arată disponibilitatea a 12 tehnologii diferite în întreprinderi, cum ar fi procentul de întreprinderi care oferă acces la internet pentru cel puțin 50% din angajați, publicitate pe internet, e-voice etc.

Indicele de intensitate digitală al țărilor UE în 2018 (% de întreprinderi în funcție de nivel)

Digital Intensity Index of EU countries in 2018

Sursă: Comisia Europeană

Tabloul de bord european al inovării 2021

European Innovation Scoreboard 2021

Sursă: Euraxess

Conform studiului Tabloul european de bord al inovării, publicat în 2021, Polonia se situează în categoria “inovatorilor moderați”, alături de alte țări din Europa Centrală, precum Ungaria, Cehia și Slovacia (a se vedea figura 4.11). Faptul că Polonia nu își exploatează pe deplin potențialul de inovare se explică prin faptul că, în comparație cu media UE, Polonia are o proporție mai mare de populație care lucrează în agricultură și o proporție mai mică care lucrează în industria prelucrătoare. Cu toate acestea, studiul european menționează că rata de creștere a PIB-ului Poloniei, mai mare decât media, este un semn pozitiv. În plus, potrivit aceluiași studiu, performanța în materie de inovare a crescut cu 2% în raport cu cea a UE începând cu 2010. În plus, potrivit studiului “Smart Industrie Polen 2017”, comandat de Ministerul Dezvoltării și Siemens, în 2016, aproximativ 77% dintre IMM-urile poloneze au implementat cel puțin o soluție cu obiectivul de a sprijini inovarea. Cea mai frecventă soluție este automatizarea cu mașini izolate.

Utilizarea imprimantelor 3D în Polonia

imprimarea 3D este una dintre componentele cheie ale Industrie 4.0. Această soluție cu costuri reduse convinge din ce în ce mai multe companii de-a lungul anilor. Într-adevăr, crearea oricărui produs este un proces îndelungat, de la idee până la produsul finit, iar imprimantele 3D permit fabricarea rapidă de prototipuri, care pot fi modificate și ajustate până când produsul final este satisfăcător. imprimarea 3D este mult mai rapidă decât metodele mai tradiționale, cum ar fi, de exemplu, turnarea prin injecție. În cazul turnării tradiționale prin injecție, este nevoie de obicei de 2 până la 5 luni pentru a crea matrița propriu-zisă pentru obiecte, în timp ce pentru a realiza una cu o imprimantă 3D sunt necesare doar 2 până la 3 zile (fastrating, s.n.) Această economie de timp permite modificarea obiectului dacă se observă o eroare sau chiar retipărirea acestuia, dacă este necesar, cu îmbunătățiri.

Viteza de producție în cazul imprimării 3d este un mare avantaj în procesul de prototipare a produselor. Acesta este motivul pentru care cererea de imprimante 3D continuă să crească în fiecare an. Conform celei de-a 6-a ediții a studiului “the state of 3D printing” publicat de Sculpteo în 2020, creșterea globală a imprimării 3D a ajuns la 52%, față de 48% în 2019 și 17% în 2015 (Moreau, C. 2020). La scară europeană, conform unui studiu al Oficiului European de Brevete, cererile de brevete pentru imprimarea 3D în Europa au crescut anual cu 36%.

Ponderea companiilor care utilizează imprimarea 3D în Polonia și în Uniunea Europeană în 2020, în funcție de scop

Share of companies using 3D printing in Poland and European Union in 2020, by purpose

Sursă: Statista, 2022

Pe această figură 4.11, putem observa că ponderea companiilor poloneze care utilizează imprimante 3D pentru modele de prototipuri, bunuri care urmează să fie utilizate în procesul de producție al companiei și modele pentru vânzări (3 din 5 scopuri) este mai mare decât în Uniunea Europeană, ceea ce este un semn că Polonia este deja pe drumul cel bun pentru a-și îmbunătăți performanța wın ceea ce privește robotizarea. Deși utilizarea globală a imprimantelor 3D în Polonia reprezintă doar 1 % din totalul producției industriale anuale (Science in Poland, 2022). Potrivit profesoarei Helena Dodziuk, care a scris Druk 3D/AM, aceasta este încă în creștere (Tomala, 2020). În plus, companiile poloneze de imprimare 3D sunt suprareprezentate la nivel mondial proporțional cu populația lor, ceea ce se datorează în principal calității numeroaselor universități tehnice din Polonia și fluxurilor de investiții din țările occidentale din cadrul UE (Stevenson, 2017). Acest lucru înseamnă că întreprinderile poloneze au deja pe teritoriul lor un potențial uriaș de creștere a imprimării 3D și este probabil ca această nouă tehnologie să continue să crească în Polonia.

Automatizare și roboți

Automatizarea proceselor industriale prin implementarea de roboți este un element esențial al Industrie 4.0, deoarece este primul pas către o linie de producție complet automatizată legată de Internetul lucrurilor, și este în creștere la nivel global. La scară europeană, această tendință este vizibilă în special în Polonia. Robotizarea permite realizarea unor economii foarte importante la costurile de producție, crește flexibilitatea liniilor de producție ale fabricanților și contribuie la înlocuirea oamenilor cu mașini la munci repetitive și adesea periculoase. Cu toate acestea, mulți producători din Europa ezită încă să pună în aplicare schimbările necesare pentru a-și automatiza linia de producție, din cauza costurilor ridicate legate de investiții și de reînnoirea materialului, precum și a eforturilor necesare pentru a recupera decalajul față de modernizarea proceselor.

În 2022, Polonia se află încă mult în urma vecinilor săi în ceea ce privește automatizarea industriei sale, având doar 42 de roboți la 10 000 de lucrători, față de 338 în Germania și 135 în Slovacia (Wobit, s.n.). Cu toate acestea, potrivit Administrației Comerțului Internațional, 30% dintre companiile poloneze sunt dispuse să investească în roboți în viitorul apropiat. Dinamica pozitivă pare clară: în 2018, creșterea vânzărilor globale de roboți a reprezentat 6 %, față de 40 % în Polonia.

După cum precizează Federația Internațională de Robotică, numărul de roboți din industria poloneză a crescut cu un procent uriaș de 40% în 2018, comparativ cu anul precedent. În 2018, Polonia a devenit a 16-a țară cea mai automatizată (în ceea ce privește densitatea de roboți) din lume, datorită numărului total de roboți, care se ridică la 13 600. Cu toate acestea, Polonia are încă o marjă de creștere, deoarece în 2020, doar 6 % din întreprinderile mici și mijlocii poloneze și 22 % din întreprinderile sale mari utilizează roboți, în comparație cu media Uniunii Europene, care se ridică la 7 % de robotizare pentru întreprinderile mici și mijlocii și la 25 % de robotizare pentru întreprinderile mari (Agenția pentru comerț internațional, 2020).

Administrația pentru comerț industrial afirmă că, în următorii ani, numărul de roboți din Polonia și, prin urmare, densitatea acestora va crește, conform modelelor (Agenția pentru comerț internațional, 2020). Până în prezent, roboții din industria manufacturieră poloneză sunt utilizați în principal pentru sectorul auto (38,6% dintre roboți fiind utilizați pentru acest sector), sectorul chimic (18,9% dintre roboți) și sectorul metalurgic (12,8%), potrivit Institutului Economic Polonez (trade.gov, 2020).

Figura 4.13: Creșterea numărului de roboți în Polonia în comparație cu salariile (2010-2016)

Comparison of the Level of Robotisation in Poland

Sursă: Compararea nivelului de robotizare în Polonia și în anumite țări, inclusiv a factorilor sociali și economici, 2016 p.209

În 2013, 13% dintre firmele poloneze se descriau ca fiind neautomatizate; în 2016, această proporție a scăzut la doar 3%, ceea ce reprezintă un rezultat foarte bun (S-GE, 2018). În plus, 26% dintre firme s-au descris ca fiind complet automatizate, în 2013 acest număr se ridica la doar 13%. Aceste schimbări se datorează în parte evoluțiilor de pe piața muncii. În plus, Polonia are multe companii inovatoare și eficiente care produc roboți. De exemplu, WObit, un producător polonez de vehicule ghidate automat – sau AGV – a câștigat premii pentru gama sa de produse. Acești roboți funcționează deja în depozite și atunci când sunt combinați cu pickeri inteligenți sau co-bots (roboți colaborativi,Wobit, 2021).

Potrivit lui Radoslaw Miskiewicz (2019), Inn 2017, vânzările anuale de roboți în Polonia au crescut cu 16 %, cu 1 891 de roboți vânduți și, după cum se vede în figura 4.13, numărul de roboți din industria poloneză aproape s-a dublat, de la 8 000 la 15 000 (Smieszek, Dobrzanski, Dobrzanska, 2019). Cu toate acestea, forța de muncă limitată a Poloniei restricționează progresul Poloniei în domeniul automatizării, deoarece proporția robotizării este mai mică decât cea a vecinilor săi din Europa Centrală, care au, în general, costuri similare ale forței de muncă, iar această întârziere poate fi recuperată semnificativ doar cu ajutorul planurilor de investiții ale guvernului, care sunt discutate în ultima secțiune a acestei teze.

Inteligența artificială

Ascensiunea inteligenței artificiale aduce câștiguri semnificative pentru Industrie 4.0. Acest lucru este valabil nu numai în ceea ce privește costurile și productivitatea, ci și în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de muncă și a siguranței, precum și a calității. Prin controlul datelor și, prin urmare, al fluxurilor, producătorii își pot organiza lanțul de producție, pot integra noi procese și pot câștiga în productivitate, pentru a răspunde mai rapid la cerere, optimizându-și în același timp costurile și sporindu-și astfel competitivitatea. În plus, împreună cu automatizarea analizată în secțiunea de mai sus, inteligența artificială permite fabricilor să se concentreze pe activități cu valoare adăugată mai mare, eliberându-i pe angajați de sarcinile repetitive și consumatoare de timp.

În ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale și implementarea acesteia de către producători, Polonia evoluează într-un context special. Prezența redusă a giganților Big Tech (cunoscuți mai degrabă sub numele de GAFAM – Google Amazon Facebook Apple Microsoft) în această țară implică faptul că dezvoltarea inteligenței artificiale are loc la nivel de startup-uri. Cele mai mari 3 startup-uri de inteligență artificială din Polonia sunt Nomagic, Infermedica și Molecule.one, cu bugete respective de 30,6 milioane de dolari, 13,7 milioane de dolari și 5 milioane de dolari (www.ai-startups.org, n.red.)

În plus, Polonia poate conta pe un număr mare de experți care lucrează la chestiunea IA. Într-adevăr, Polonia este cea mai bună țară din țările din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește numărul acestor experți și a șaptea din întreaga Uniune Europeană, ceea ce arată eforturile depuse pentru a deveni un lider regional în domeniul inteligenței artificiale (Industry Europe, s.n.). Potrivit Agenției poloneze pentru investiții și comerț (PAIH, 2021), sectorul IA din Polonia va continua să se dezvolte în viitor, datorită numărului mare de forță de muncă calificată, precum și inițiativelor foarte atractive ale Poloniei pentru cercetare și dezvoltare, inclusiv stimulente fiscale, subvenții și programe UE.

Perspective de punere în aplicare pentru Polonia

Conform studiului “Industry 4.0. Noua revoluție industrială – cum va reuși Europa”. Polonia este o “țară ezitantă” în ceea ce privește gradul de pregătire pentru punerea în aplicare a tehnologiilor Industrie 4.0, având un indice de pregătire destul de scăzut în comparație cu alte țări. Cu toate acestea, Biroul central polonez de statistică (GUS) afirmă că industria manufacturieră poloneză are o tendință generală pozitivă. Într-adevăr, la nivel microeconomic, 66,3 % dintre companiile industriale intenționează să facă investiții importante în 2022, față de numai 45,6 % în 2016 (Industry Europe, s.n.).

Cu toate acestea, în pofida voinței producătorilor de a-și moderniza industria pentru a o adapta la Industrie 4.0, fapt demonstrat de creșterea investițiilor pentru automatizare, este imposibil ca aceștia să “recupereze” singuri decalajul față de alte țări europene. Acesta este motivul pentru care guvernul polonez și-a multiplicat eforturile pentru a revoluționa industria poloneză, și anume prin sprijinirea producătorilor prin diverse planuri și prin sprijinirea cercetării și dezvoltării pentru a maximiza condițiile pentru inovare.

×