Skip to main content

Rumuńskie dane dotyczące populacji internetowej

Wskaźnik penetracji Internetu w Rumunii jest jednym z najwyższych w Europie, przewyższając nawet niektóre z najbogatszych krajów kontynentu, takich jak Francja, Belgia, Finlandia i Austria. W styczniu 2023 r. Rumunia miała 17,82 mln użytkowników Internetu, co oznacza wskaźnik penetracji Internetu na poziomie 88,9% całkowitej populacji. Stanowi to wzrost o 4,1% lub wzrost o 705 tysięcy użytkowników w porównaniu z rokiem poprzednim. Pomimo tak znacznego wykorzystania Internetu, 11,1% populacji, czyli około 2,23 miliona osób, pozostawało offline na początku roku. Należy również zauważyć, że ze względu na złożoność gromadzenia i analizy danych, rzeczywiste liczby dotyczące korzystania z Internetu i wzrostu mogą być wyższe niż podano[1]

Eurostat internet penetration Romania

Ta powszechna łączność jest w dużej mierze przypisywana rozprzestrzenianiu się małych lokalnych dostawców usług internetowych, którzy oferowali niedrogi i zlokalizowany dostęp do Internetu[2]. Ci lokalni dostawcy odegrali kluczową rolę w tworzeniu podstaw cyfrowego krajobrazu Rumunii, demonstrując znaczący wpływ oddolnych inicjatyw na krajowy zasięg Internetu.

W styczniu 2023 r. Rumunia odnotowała 13,50 mln użytkowników mediów społecznościowych, co stanowi 67,3% całkowitej populacji. Spośród całej populacji w wieku 18 lat i więcej, 72,6% korzystało z mediów społecznościowych na początku 2023 r., co odpowiada około 11,76 mln użytkowników. Spośród wszystkich użytkowników Internetu w Rumunii, 75,8% korzystało z co najmniej jednej platformy mediów społecznościowych w styczniu 2023 roku. Pod względem demograficznym podział był dość równomierny: 50,4% użytkowników mediów społecznościowych stanowiły kobiety, a 49,6% mężczyźni[3]

Rola sieci lokalnych i znaczenie łączności

Ci drobni przedsiębiorcy stworzyli sieci obejmujące ograniczone obszary, często tylko kilka bloków, obsługujące po kilkuset klientów. Pomimo skromnych rozmiarów, sieci te odegrały kluczową rolę w sukcesie rumuńskiego Internetu. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), wyspecjalizowana agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych, uznaje szeroko rozpowszechnione sieci lokalne za kluczowy czynnik w cyfrowych osiągnięciach Rumunii[4]. Podobnie Komisja Europejska uznała te lokalne sieci za realny model uzupełniający w celu zwiększenia łączności internetowej na całym kontynencie.

Pomimo sukcesów w krajach takich jak Rumunia, globalna łączność internetowa pozostaje wyzwaniem. Badanie ONZ wskazuje, że 2,9 miliarda ludzi na całym świecie jest nadal offline, a 96% z nich mieszka w krajach najsłabiej rozwiniętych[5]. Brak łączności zaostrza szereg problemów, w tym korupcję, ograniczoną wolność prasy i utrudniony rozwój gospodarczy[6]. Populacje wykluczone cyfrowo stoją przed poważnymi wyzwaniami, w tym analfabetyzmem, ograniczonym dostępem do edukacji, brakiem podstawowych umiejętności cyfrowych i zakorzenionym ubóstwem.

Infrastruktura cyfrowa Rumunii

Krajowa strategia rumuńskiej agendy cyfrowej 2020 jest kluczowym dokumentem określającym podejście Rumunii do rozwoju infrastruktury szerokopasmowej i cyfrowej[7]. Jest ona dostosowana do szerszych inicjatyw Unii Europejskiej i ma na celu przejście do społeczeństwa gigabitowego. Strategia obejmuje różne obszary działania, przy czym głównym celem jest infrastruktura szerokopasmowa i usług cyfrowych.

Centralnym aspektem strategii jest rozwój infrastruktury sieci nowej generacji[8], ze szczególnym naciskiem na rozbudowę sieci światłowodowych jak najbliżej użytkownika końcowego. Podejście to ma na celu zapewnienie solidnego, szybkiego dostępu do Internetu, który ma kluczowe znaczenie zarówno dla indywidualnych, jak i komercyjnych działań cyfrowych.

Ponadto w 2019 r. Rumunia przyjęła Krajową Strategię Wdrażania 5G[9], co stanowi znaczący krok w kierunku poprawy infrastruktury telekomunikacyjnej. Strategia nakreśla ramy wdrażania sieci 5G, które mają umożliwić nową generację usług i aplikacji cyfrowych.

Najnowsze dane z drugiego kwartału 2023 r. wskazują na znaczny postęp w zakresie prędkości Internetu w całej Unii Europejskiej. Na przykład Włochy przekroczyły próg UE ze średnią prędkością 142,7 Mb/s. Jednak trzy państwa członkowskie UE w Europie Południowo-Wschodniej nadal mają średnie prędkości poniżej 100 Mb/s: Bułgaria – 98,3 Mb/s, Chorwacja – 90,2 Mb/s i Grecja – 60,3 Mb/s. Wyniki Grecji są szczególnie niskie, porównywalne z niektórymi krajami spoza UE w regionie.

Dane dotyczące łączności w Rumunii

W szerszym kontekście Europy Południowo-Wschodniej, prędkość Internetu w Grecji jest podobna lub czasami niższa niż u jej sąsiadów spoza UE. Serbia, Czarnogóra, Kosowo i Albania mają średnie prędkości w zakresie od około 61,89 do 92,06 Mbps. Warto zauważyć, że Macedonia Północna i Bośnia i Hercegowina znajdują się w dolnej części regionalnej listy z prędkościami pobierania wynoszącymi odpowiednio 45,62 Mb/s i 44,81 Mb/s.

W przeciwieństwie do swoich regionalnych sąsiadów, Rumunia wyróżnia się niezwykle wysokimi prędkościami Internetu, zajmując trzecie miejsce w UE pod względem stacjonarnych usług internetowych. Ze średnią prędkością wynoszącą około 204,7 Mb/s, Rumunia jest tylko nieznacznie za Hiszpanią (205,1 Mb/s) i przed wieloma innymi krajami UE. Francja jest liderem w Europie z najwyższą prędkością Internetu wynoszącą 242 Mbps.

Podstawą zaawansowanych usług internetowych w Rumunii są strategiczne inwestycje w rozwój infrastruktury cyfrowej. Inwestycje te nie tylko poprawiły jakość łączności dla mieszkańców, ale także sprawiły, że Rumunia stała się atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i podatnym gruntem dla rozwoju nowych firm. Zaangażowanie w rozwój i dostępność cyfrową było kluczowym czynnikiem podnoszącym poziom usług internetowych w tym kraju do najnowocześniejszego poziomu.

Kompleksowe dane Ookla pokazują, że imponująca wydajność rumuńskiego Internetu nie ogranicza się do dużych ośrodków miejskich. Znaczna większość gmin, 1964 z 3001, czyli 65,4%, cieszy się prędkością pobierania wynoszącą co najmniej 100 Mb/s. Ta powszechna dostępność szybkiego Internetu wskazuje na solidną infrastrukturę cyfrową kraju, wykraczającą poza duże miasta do mniejszych miast i społeczności.

Dostępność Internetu w Rumunii

Rumunia wyróżnia się w Unii Europejskiej i na świecie, oferując jedne z najbardziej przystępnych cenowo usług stacjonarnego Internetu. Wspinając się o trzy pozycje w globalnym rankingu, Rumunia może pochwalić się średnim miesięcznym kosztem dostępu szerokopasmowego w wysokości 35 RON (7,57 USD), co oznacza spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. Zakres pakietów internetowych znacznie się różni, z najtańszą subskrypcją w wysokości 6 RON (1,30 USD) i najdroższą w wysokości 45 RON (9,73 USD), jak wynika z kompleksowego badania przeprowadzonego przez Cable.co.uk.[10] Ta przystępność cenowa występuje pomimo wysokiego wskaźnika zasięgu i szybkości Internetu w kraju, przy 87,1% gospodarstw domowych mających dostęp do szybkiego Internetu.

W skali globalnej Sudan jest liderem pod względem najtańszych stacjonarnych usług szerokopasmowych ze średnią ceną 2,30 USD miesięcznie, podczas gdy Burundi znajduje się na przeciwległym końcu spektrum jako najdroższe, ze średnim kosztem 383,79 USD miesięcznie. Warto zauważyć, że żaden kraj Europy Zachodniej nie znalazł się w pierwszej pięćdziesiątce pod względem najtańszych usług szerokopasmowych, a Stany Zjednoczone również odnotowują stosunkowo wysoki średni koszt pakietów szerokopasmowych wynoszący 59,99 USD miesięcznie.

W Europie Wschodniej w badaniu uwzględniono 14 krajów, z których wszystkie znalazły się w górnej połowie globalnej tabeli pod względem przystępności cenowej. Rumunia, Bułgaria i Kosowo zostały wyróżnione jako najtańsze w regionie, podczas gdy Słowenia, Czechy i Czarnogóra są najdroższe. Średnio Europa Wschodnia oferuje szerokopasmowy dostęp do Internetu w cenie 19,22 USD miesięcznie, co plasuje ją na drugim miejscu na świecie pod względem najtańszych stacjonarnych usług internetowych.

Komentując wyniki badania, Dan Howdle, analityk ds. telekomunikacji konsumenckiej w Cable.co.uk, powiedział:[11] “Nie jest zbyt zaskakujące, że najbardziej zaawansowane, rozwinięte kraje mają jedne z najdroższych łączy szerokopasmowych. W końcu zarobki są wyższe, a inwestycje i wdrażanie nowych technologii mają tendencję do wyprzedzania krzywej. […] Interesujące jest jednak to, że najtańsze łącza szerokopasmowe na świecie znajdują się w Europie Wschodniej i krajach WNP. Kraje te mają zwykle najbardziej zaawansowaną infrastrukturę (wysoki zasięg FTTP) i są w stanie zaoferować ją użytkownikom po bardzo niskich cenach. W pewnym sensie obala to pogląd, że regiony takie jak Europa Zachodnia i Ameryka Północna płacą więcej ze względu na koszty wdrażania nowych technologii, a w rzeczywistości wskazuje na to, że ludzie w tych krajach są zmuszeni płacić więcej po prostu dlatego, że mogą”

Europejskie wsparcie

Komisja Europejska, uznając krytyczny charakter infrastruktury cyfrowej, przyjęła pierwszy wieloletni program prac w ramach instrumentu “Łącząc Europę” (CEF Digital) w 2021 r.[12] Inicjatywa ta ma na celu przyspieszenie publicznych i prywatnych inwestycji w infrastrukturę łączności cyfrowej w latach 2021-2027. Dzięki zaangażowaniu ponad 1 miliarda euro UE dąży do wzmocnienia i zabezpieczenia europejskiej infrastruktury łączności cyfrowej, koncentrując się na gigabitowych połączeniach szerokopasmowych i rozwoju sieci 5G.

Nadrzędnym celem tych działań jest zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym na obszarach zaludnionych dostępu do szybkiego Internetu 5G do 2030 r., co odzwierciedla rosnące znaczenie łączności cyfrowej w sferze gospodarczej, społecznej i osobistej w całej Europie.

Znaczna część inwestycji w infrastrukturę cyfrową Rumunii została ułatwiona dzięki polityce spójności UE. W latach 2014-2020 Rumunia otrzymała ponad 455 milionów euro specjalnie na projekty związane z technologiami informacyjnymi i telekomunikacją, z czego ponad 54 miliony dolarów przeznaczono na rozwój szerokopasmowego Internetu dla konsumentów. Projekty te, zarządzane przez siedem rumuńskich firm, odegrały kluczową rolę w zwiększeniu prędkości i dostępu do Internetu w całym kraju, przyczyniając się do wysokiej pozycji kraju w światowych rankingach prędkości Internetu[13]

Źródła

 1. https://datareportal.com/reports/digital-2023-romania ↑
 2. https://medium.com/@gabriel_morin/10-years-later-diy-romanian-kids-are-today-s-network-expert-ccb25cd1967
 3. https://datareportal.com/reports/digital-2023-romania ↑
 4. https://www.itu.int/ITU-D/treg/broadband/BB_MDG_Romania_BBCOM.pdf ↑
 5. https://www.un.org/en/delegate/itu-29-billion-people-still-offline ↑
 6. https://www.jstor.org/stable/41342482 ↑
 7. https://gov.ro/en/government/cabinet-meeting/national-strategy-on-the-digital-agenda-for-romania-2020 ↑
 8. https://www.comunicatii.gov.ro/planul-national-de-dezvoltare-a-infrastructurii-ngn/ ↑
 9. https://www.ancom.ro/strategia-5g-pentru-romania-_6167 ↑
 10. https://www.cable.co.uk/broadband/pricing/worldwide-comparison/#speed ↑
 11. https://www.cable.co.uk/broadband/worldwide-pricing/2023/broadband_price_comparison_press_release.pdf ↑
 12. https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/connecting-europe-facility_en ↑
 13. http://investromania.gov.ro/web/internet-infrastructure/ ↑
×