Skip to main content

Část 1 najdete zde.

Reakce Evropské unie na čínské globální obchodní a infrastrukturní programy se nyní naplňuje.

Cílem hlavních evropských iniciativ Global Gateway je poskytnout rozvojovým zemím alternativu k čínské iniciativě Belt and Road, která promítá vliv Pekingu podél kritických obchodních tras prostřednictvím vylepšení přístavů, energetických systémů a telekomunikačních sítí.

Mezi první projekty globální brány EU patří digitální kabel pod Černým mořem, podmořský optický kabel spojující země Středomoří a severní Afriky a přehrada a vodní elektrárna v Kamerunu.

EU plánuje také mnoho projektů v sousedství Číny, včetně spolupráce s Indonésií v oblasti přechodu na energetiku a iniciativy digitálního připojení na Filipínách. Totéž platí pro několik projektů v bezprostředním sousedství Ruska, včetně vodíkového projektu v Kazachstánu, železničního spojení ve Střední Asii, dvou projektů v Mongolsku a vodní elektrárny v Tádžikistánu.

Západ je však často kritizován za nejednotnou a opožděnou reakci na iniciativu Pásmo a stezka. Lidé ignorují projekt Global Gateway a jeho konkrétní účel; program je vágní a finančně pochybný a duplikuje nebo překrývá jiné již zavedené rozvojové snahy.

Xi jin ping and UrsulaHlavní kritika iniciativy Global Gateway

Občané EU obecně nemají povědomí o iniciativě Global Gateway a o tom, čeho dosahuje, stejně jako o financování přímých zahraničních investic ze strany EU. EU opomíjí zdůrazňovat, že jako celek je největším poskytovatelem zahraniční pomoci a ročně přispívá například více než 50 miliardami eur na boj proti chudobě a podporu globálního rozvoje[1]. kromě oznámení von der Leyenové z prosince 2021 o iniciativě Global Gateway zůstává EU spíše potichu.

Existuje několik publikací o vývoji a stručný popis činnosti Global Gateway. Ve srovnání s BRI je však publicita malá nebo žádná. Ve skutečnosti je ve srovnání s BRI stopa Global Gateway v Africe poměrně neznámá. Podle Emmanuela Matamba, ředitele výzkumu na Univerzitě v Johannesburgu, se EU nepodařilo udělat reklamu tak dobře jako Pekingu[2]. navzdory velkolepým formulacím obsaženým v prohlášení Evropské komise se EU nepodařilo propagovat a prodat Global Gateway uvnitř EU ani na mezinárodní úrovni.

Navíc navzdory tomu, že “transparentnost” je jednou z hlavních charakteristik Global Gateway, chybí v tomto úsilí jasnost, co je to vlastně za projekt; specifika projektu, financování, nedostatečné informace online a nejisté řízení. Zasévá zmatek mezi úředníky EU a širokou veřejnost.

Ačkoli bylo oznámeno, že v letech 2021-2027 bude na mezinárodní úrovni vynaloženo 300 miliard eur, Vincent Grimaud, prozatímní ředitel ředitelství Komise pro mezinárodní partnerství, uvedl, že na úrovni EU se žádné nové finanční prostředky neočekávají. 300 miliard eur bledne ve srovnání s jedním bilionem dolarů, které již investovala Čína. Druhá mluvčí Evropské komise nemohla sdělit výši vynaložených prostředků, ale potvrdila, že neexistuje žádný jednotný seznam plánovaných projektů[4]

Řízením realizace Global Gateway bylo pověřeno Generální ředitelství Komise pro mezinárodní partnerství,[5] není však jisté, jak budou iniciativy přezkoumávány a monitorovány. Celkově je struktura iniciativy slabá, což ji činí povrchní. EU podkopává cíl Global Gateway a činí nežádoucím, aby do ní přispívaly soukromé investice a členské státy “týmu Evropa”.

To vyvolává otázku, nakolik je zamýšlený fond finančních prostředků EU proveditelný. V letech 2021 až 2027 bude EU investovat 300 miliard eur a předpokládané financování bude pocházet z různých finančních institucí EU. Většina finančních prostředků EU bude pocházet z nástroje sousedství, rozvoje a mezinárodní spolupráce (135 miliard eur), dále z grantů EU (18 miliard eur) a z evropských finančních a rozvojových institucí (145 miliard eur)[6]

Předpokládá se, že zbytek poskytnou členské státy a soukromé investice. Vzhledem k většímu rizikovému prvku je EU neúčinná při umožňování soukromých investic mimo Evropu. Stejně tak členské státy neumisťují své veřejné peněžní prostředky do zahraničního rozvojového financování EU. Proto chce EU řešit otázku soukromého kapitálu a investic členských států potenciálním zřízením Evropského nástroje exportních úvěrů[7]. Evropská investiční banka tvrdí, že “strategie Global Gateway je na dobré cestě ” k dosažení cíle 300 miliard eur[8]. Pozoruhodné je, že Evropský účetní dvůr v minulosti označil příslib pákového mechanismu za “naděje a očekávání” a teprve čas ukáže, zda se podaří mobilizovat celou částku[9]

Nicméně načasování této snahy není známo, a zda se EU podaří dosáhnout slibovaných 300 miliard eur do roku 2027, je ještě obtížněji představitelné v realitě. I kdyby se EU podařilo dosáhnout spojení soukromého kapitálu a kapitálu členských států EU, 300 miliard eur je ve srovnání s čínskou BRI, která doposud vynaložila více než bilion dolarů, mizivá částka.

Staré projekty s novými názvy?

Vzhledem k tomu, že EU již má zavedené rozvojové projekty, není jasné, jakým způsobem představuje Global Gateway nové úsilí.

Mezi stávající regionální rozvojové iniciativy patří nástroj EU pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci, Junckerův plán, plán vnějších investic, Evropská banka pro obnovu a rozvoj a další[10]

Kromě toho se předpokládá, že finance budou přesměrovány ze stávajících iniciativ a projektů, jejichž dokončení je již naplánováno v rámci současných rámců, ale budou nově označeny jako součást Global Gateway. Tím se Globální brána nebo stávající rozvojové programy stanou zbytečnými. Oba programy jsou v současné době funkční a jejich cíle se překrývají, což ztěžuje jejich oddělení.

Nicméně generální tajemník Evropské služby pro vnější činnost Stefano Sannino zdůrazňuje rozdíl tím, že Global Gateway “více zohledňuje i evropské zájmy a snaží se budovat vzájemně prospěšná partnerství”, na rozdíl od pouhého poskytování finančních prostředků na rozvoj zemí[11]

Program Global Gateway může být spíše geopolitickým nástrojem než iniciativou rozvojové pomoci. Není však jasné, v jakém smyslu tomu tak je a proč překrývající se programy nadále fungují, pokud financování a projekty přebírá Global Gateway.

Navíc je zde otázka, co je v rámci Gateway poskytováno. Na začátku tohoto roku Komise vydala seznam stěžejních projektů Global Gateway. Primárně se zaměřuje na oblast klimatu a energetiky, přičemž do těchto kategorií spadá 49 projektů, ostatní projekty se zaměřují převážně na dopravu[12]. jen málo projektů je zaměřeno na zdravotnictví a vzdělávání. Mnoho příkladů iniciativ Gateway existovalo již dříve pod hlavičkou iniciativy Team Europe[13]

I když pomineme přetrvávající pochybnosti ohledně modelu jejího řízení, který zůstává přinejlepším nejednoznačný, zejména pokud jde o úlohu jejího nového podnikatelského poradního sboru, je těžké nedojít k závěru, že nová Global Gateway nenabízí nic nového.

Není proto překvapivé, že Evropský parlament se zdá být zmatený ohledně jejího směřování a cílů, což dokládá i nedávná diskuse, v níž několik poslanců Evropského parlamentu nebylo informováno o jejím účelu[14]

Bohužel se zdá, že se EU snaží integrovat protichůdné zájmy, aniž by přijala další relevantní finanční závazky. Pokus o vytvoření strategie, která k rozvojovým cílům připojuje geopolitické a ekonomické zájmy, tak postrádá podstatu a skutečný potenciál.

Odkazy

 1. https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/human-rights-non-eu-countries/recipients-and-results-eu-aid_en ↑
 2. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3204431/one-year-eu-alternative-chinas-belt-and-road-fails-deliver ↑
 3. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3204431/one-year-eu-alternative-chinas-belt-and-road-fails-deliver ↑
 4. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3204431/one-year-eu-alternative-chinas-belt-and-road-fails-deliver ↑
 5. https://www.idos-research.de/en/briefing-paper/article/europes-global-gateway-a-new-geostrategic-framework-for-development-policy/ ↑
 6. https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/human-rights-non-eu-countries/recipients-and-results-eu-aid_en ↑
 7. https://www.idos-research.de/en/briefing-paper/article/europes-global-gateway-a-new-geostrategic-framework-for-development-policy/ ↑
 8. https://www.eib.org/en/press/all/2023-187-global-gateway-commission-eib-announce-funds-eur-18-billion-boost-investments-climate-action-sustainable-economies ↑
 9. https://www.devex.com/news/auditor-says-eu-s-guarantee-experiment-still-just-hopes-and-expectations-98147 ↑
 10. https://www.clingendael.org/publication/global-gateway-positioning-europe-sustainable-future
 11. https://foreignpolicy.com/2023/01/10/europe-china-eu-global-gateway-bri-economic-development/ ↑
 12. https://international-partnerships.ec.europa.eu/publications/global-gateway-2023-flagship-projects-infographics_en ↑
 13. https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/team-europe-initiatives_en#:~:text=na místě.-,Co je Tým Evropa?,větší efektivita a větší dopad.
 14. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2023-01-19-ITM-005_EN.html ↑
×