Skip to main content
Tag

hungary

Pełne raporty

Wywiad z Dr. Marcinem Adamczykiem na temat chińskich wpływów w krajach Grupy Wyszehradzkiej

W grudniu 2023 r. Blue Europe opublikowała publikację „The Dragon at the Gates of Europe: Chinese presence in the Balkans and Central-Eastern Europe”. Książka przedstawia dyskusję na temat ewolucji stosunków gospodarczych i dyplomatycznych między Chinami a państwami Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Zauważono, że podczas gdy stosunki te ogólnie wzrosły w…
Andrea Bogoni
2024-06-28
Pełne raporty

Chińskie wpływy w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Zdeněk Rod - Uniwersytet Zachodnioczeski w Pilźnie Zdeněk Rod jest pracownikiem naukowym i doktorantem na Uniwersytecie Zachodnioczeskim w Pilźnie, na Wydziale Polityki i Stosunków Międzynarodowych. Jest także dyrektorem generalnym i współzałożycielem Center for Security Consulting w Pradze, stypendystą Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego w ramach Transatlantyckiej Inicjatywy Bezpieczeństwa, pracownikiem naukowym niemieckiego think-tanku…
Guest Author
2024-01-23
Poddane wzajemnej ocenie

Zagrożenia dla praworządności w Wielkiej Brytanii i Europie

Lorenza Buttini Lorenza Buttini jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku prawo na Uniwersytecie w Pawii z wynikiem 109/110. Jej końcowa praca magisterska, omówiona w grudniu 2022 r., dotyczy "Kontrastu z różnicą w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn" w dziedzinie europejskiego porównawczego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących przejrzystości wynagrodzeń. Reprezentowała…
Guest Author
2023-08-09
Pełne sprawozdania

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju na Węgrzech poprzez wdrożenie polityki związanej z wodą

Dunaj jest główną arterią Budapesztu, przekraczaną przez mosty i wykorzystywaną przez barki i łodzie. Węgrzy udają się nad jezioro Balaton, własne morze śródlądowe kraju, w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych. Specjalny mikroklimat stworzony przez zbieg rzek Cisy i Bodrog daje wilgoć winom z Tokaju. Woda termalna tryska z ziemi, a kultura…
Andrea Bogoni
2023-02-18
Pełne raporty

Digitalizacja w środkowo-wschodnich krajach UE – część 2

DIGITALIZACJA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ: CYBERSECURITY CONCERNS, CORPORATE RESPONSES, AND GOVERNMENT STRATEGIES By Manel Bernadó Arjona Ujemne strony cyfryzacji: Implikacje związane z bezpieczeństwem cybernetycznym Gwałtowny wzrost wykorzystania narzędzi cyfrowych we wszystkich warstwach społeczeństwa wymaga silnych, dobrze zorientowanych środków bezpieczeństwa cybernetycznego, które obejmują wieloaspektowe zagrożenia cybernetyczne. Większość ataków cybernetycznych…
Pełne raporty

Węgrzyn osiąga szczyt wykształcenia średniego

Przez Grzegorza Wiśniewskiego, doktora nauk ekonomicznych Od 2015 roku rząd węgierski zaczął masowo inwestować w edukację, zwłaszcza w szkolnictwo wyższe (uniwersyteckie). Inwestycje te, stanowiące znaczną część węgierskiego budżetu, wskazują na podejście, które Blue Europe uznaje za korzystne, zwłaszcza w zakresie rozwoju zaawansowanych umiejętności technicznych. Ostatni GPS edukacyjny pokazuje bardzo dobre…
Guest Author
2021-01-18
×